Privacy Policies Hungary

Privacy Policy DB Cargo (Hungarian)

M91_DBF3243_39l

Adatvédelem

Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat! Örömmel vesszük tudomásul érdeklődését a Deutsche Bahn (AG)*, mint lehetséges munkáltató iránt. A pályázók, munkavállalóink, valamint a velünk kapcsolatban álló harmadik felek személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra.

A személyes adatok kezelése során a Deutsche Bahn figyelembe veszi az adott országban érvényes adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályi rendelkezéseket, valamint saját belső adatvédelmi szabályzatát.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató tájékoztatást nyújt arról, hogy a Deutsche Bahn hogyan kezeli a Deutsche Bahn internetes állásportáljairól gyűjtött, illetve a pályázati folyamat során az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, és felvilágosítást nyújt arról, hogyan kezeli azokat a pályázati folyamat során.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a jelen Adatkezelési Tájékoztató három fejezetre tagolódik: Az első, „A” fejezet a Deutsche Bahn minden olyan leányvállalatára vonatkozó általános információkat tartalmazza, amely ezeket a honlapokat használja pályázati folyamata során. A „B” fejezet tartalmazza a különböző országokra és leányvállalatokra vonatkozó adatvédelmi részleteket. A „C” fejezetben további technikai információk találhatóak.

„A” fejezet - Általános információk

1.  Mi a személyes adatok kezelésének célja?

Ahhoz, hogy pályázatát fel tudjuk dolgozni, a Deutsche Bahnnak szüksége van az Ön személyes adataira. Az Ön által a pályázati folyamat során rendelkezésünkre bocsátott adatokat kizárólag a megfelelő jelölt kiválasztásának céljából kezeljük és használjuk fel. Pályázatának feldolgozása során kizárólag az Ön által közvetlenül rendelkezésünkre bocsátott információkat használjuk fel. Ide tartozhatnak azok az adatok, amelyeket Ön valamely online karrierportálon vagy más álláskereső portálokon tárol.

Ezen túlmenően célunk, hogy a pályázati folyamatot az Ön számára minél egyszerűbbé tegyük. Pályázatát figyelembe vesszük leányvállalataink esetleges jövőbeli álláslehetőségeinél is. Abban az esetben, ha a profilja alapján úgy látjuk, hogy érdekes lehet az Ön számára az új álláslehetőség, kapcsolatba léphetünk Önnel, és felkérhetjük, hogy jelentkezzen az adott munkakörre. Ön dönti el, hogy érdekli-e a lehetőség. Ez vonatkozik minden, Ön által hozzánk benyújtott általános pályázatra is.

2.  Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Azokat a személyes adatait rögzítjük, amelyek a pályázathoz szükségesek vagy amelyeket a pályázati folyamat során Ön adott meg nekünk (beleértve, de nem kizárólagosan a családnevet, utónevet, címet, e-mail címet, a megpályázott munkakör megnevezését, illetve a pályázatával kapcsolatos adatokat). Ahhoz, hogy álláspályázatát alaposan megfontolhassuk, szükségünk lehet szakmai pályafutására vonatkozó, illetve más hasonló információkra is.

Amennyiben nem konkrét munkakörre pályázik, az Ön preferenciáira vonatkozó kérdéseket is felteszünk (pl. munkavégzés helye, preferált álláscsoportok) annak érdekében, hogy más, olyan munkaköröknél is számításba vehessük pályázatát, melyek az Ön érdeklődésére számot tarthatnak.

Online pályázat esetén egy online jelentkezési lapon tölti ki személyes adatait, és tölti fel a szükséges dokumentumokat. Más pályázati csatornákon történő jelentkezés esetén rögzítjük az álláspályázatában található releváns információkat, és tároljuk a pályázatához kapcsolódó dokumentumokat.

3.  Ki dolgozza fel a pályázatában szereplő adatokat?

A Deutsche Bahn szervezeti felépítéséből adódóan, valamint az Ön által választott jelentkezési módtól függően, álláspályázatát különböző divíziók dolgozhatják fel. Személyes adatait minden esetben a toborzásért felelős szervezeti egység fogja feldolgozni, valamint szükség esetén olyan szolgáltatók, amelyeket szerződés köt, és jogilag is kötelesek betartani a vonatkozó adatvédelmi előírásokat.

4.  Ki értesül álláspályázatáról?

Személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, és azokat csak a toborzási folyamatba bevont illetékes személyeknek, valamint azoknak az alvállalkozóknak adjuk át, amelyek a kiválasztási folyamat során szükséges szolgáltatásokat nyújtják (pl. online teszt szolgáltatói). Az egyes országokban és leányvállalatoknál alkalmazott alvállalkozókkal kapcsolatos részleteket megtalálja a „B” fejezetben.

Amennyiben Ön kiválasztásra kerül, az Ön adatainak további felhasználása a munkaviszony létesítéséhez szükséges adatokra korlátozódik, és azok felhasználására csak az erre illetékes személyek jogosultak. Ez magában foglalja a munkaviszony létesítését megelőző, ellenőrzés, hitelesítés, illetve bármilyen jogszabályi vagy egyéb előírás céljából harmadik fél számára átadott információkat. 

Amennyiben pályázatát online nyújtja be, kérjük, döntse el, mily módon oszthatjuk meg személyes adatait:

  • Amennyiben az „országon belül” lehetőséget választja, profilját azon munkatársaink tekinthetik meg, akik a munkakör helyének megfelelő országban - vagy az általános pályázati folyamat során kiválasztott országban - a toborzásért felelősek.
  • Amennyiben a „nemzetközi szinten” lehetőséget választja, profilját a toborzásért felelős minden munkatárs megtekintheti, függetlenül attól, hogy melyik országhoz tartozik. Ez azt jelenti, hogy a DB Csoport összes leányvállalatának jelen platformot toborzási célra használó, munkaerő kiválasztással megbízott munkatársai - adott esetben beleértve a leányvállalatok adatfeldolgozóinak alkalmazottjait is - hozzáférnek az Ön pályázatához/profiljához. A csatolt helyi adatvédelmi szabályzatokban megtalálja, hogy ez a DB Csoport mely vállalataira vonatkozik (lásd: „B” fejezet). A DB Csoporton belül, a Globális Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően, a személyes adatok kezelésére egységes minimumszabályok vonatkoznak. Különösen elfogadhatatlan az Ön álláspályázatának/profiljának az Adatvédelmi Szabályzatban leírt toborzási folyamattól eltérő más célra való használata. Mindazonáltal, kérjük, vegye figyelembe, hogy a helyi adatvédelmi szabályok miatt a különböző országokban az adatvédelmi szabályozás különböző adatvédelmi szintet eredményez.

Abban az esetben, ha bármilyen, nem online csatornán keresztül pályázik, személyes adatait csak az adott munkakör lokációjának megfelelő országgal osztjuk meg.

A pályázati anyagához való hozzáférhetőségről hozott döntését bármikor  felülvizsgálhatja, dönthet például úgy, hogy visszavonja pályázata nemzetközi láthatóságát. Amennyiben ezt szeretné tenni, kérjük, olvassa el a „B” fejezet adott országra és leányvállalatra vonatkozó részét, ahol megtalálja a megfelelő e-mail címet.

5. Hogyan módosíthatja személyes adatait?

Online pályázat esetén profilját és az Ön által megadott információkat - beleértve személyes adatait és feltöltött dokumentumait - bármikor megtekintheti, és módosíthatja az álláskereső portálon. Továbbá lehetősége van arra, hogy saját profijában visszavonja valamely munkakörre benyújtott pályázatát. Amennyiben azt szeretné, hogy azonnali hatállyal töröljük profilját és/vagy pályázata egy részét vagy egészét, kérjük, olvassa el a „B” fejezetet, ahol megtalálja a törlés kéréséhez szükséges e-mail címet. Ebben az esetben értesítünk minden alvállalkozót (pl. online teszt szolgáltatók), amelyek korábban megkaphatták személyes adatait, az Ön személyes adatainak azonnali törlésére vonatkozóan.

6.  Mikor kerülnek személyes adatai törlése?

Az eltérő helyi adatvédelmi törvények eltérő törlési időszakai miatt, kérjük, olvassa el a „B” fejezet megfelelő bekezdését, ahol további részleteket talál. Személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig szükséges.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdései vannak?

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel és javaslataival, kérjük, keresse az adott ország és leányvállalat „B” fejezetben megnevezett kapcsolattartóit!

„B” fejezet - Országokra és leányvállalatokra vonatkozó további részletes információk

Magyarország

A Deutsche Bahn AG vagy leányvállalatának pályázati folyamata Magyarországon

Amikor álláspályázatot nyújt be a DB Cargo Hungária Kft-hez, az Adatvédelmi Nyilatkozat „A” és „C” fejezetében foglalt általános információkon túl a következő országspecifikus sajátosságok vonatkoznak Önre.

1. Ki felelős az adatok gyűjtéséért és kezeléséért?

Adatainak gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős szervezeti egység: DB Cargo Hungária Kft

Amennyiben toborzási folyamatunkkal kapcsolatos adatvédelmi kérdése vagy javaslata van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba itt: 

DB Cargo Hungária Kft

HR Osztály

Eszperantó u.12.

Győr 9024

karrier.hu@deutschebahn.com

2. Mi a jogalapja, és mily módon gyűjtjük az Ön álláspályázata során megadott személyes adatait?

(Az „A” fejezet 1. pontjának kiegészítése)

Személyes adatait pályázatának kezelése céljából,  az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet röviditve GDPR)  valamint a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. tv. („Info-törvény”) alapján gyűjtjük. Egy adott álláslehetőségre benyújtott online pályázat, általános pályázat vagy a toborzási folyamat bármely eseményén történő részvétel céljából (lásd a 7.2 pontot, Esemény Portál) Ön saját maga adja meg adatait egy online felületen. Online regisztrációjának befejezése után biztonsági okokból visszaigazolást küldünk Önnek. E-mailben történő jelentkezés esetén az összes releváns adatát rögzítjük a munkaerő toborzási rendszerünkben, valamint feltöltjük dokumentumait, beleértve e-mailjét is. E-mailjét ezt követően töröljük postaládánkból. Papír alapon történő jelentkezés esetén álláspályázatának dokumentumait beszkenneljük, és feltöltjük munkaerő toborzási rendszerünkbe. Az adatok rözítését követően eredeti dokumentumait postán visszaküldjük Önnek.

3. Milyen adatokat gyűjtünk az Ön álláspályázata során?

(Az „A” fejezet 2. pontjának kiegészítése)

Álláspályázatával kapcsolatban kizárólag olyan adatokat használunk fel, amelyek közvetlenül Öntől érkeznek. Ez olyan adatokat is tartalmazhat, amelyeket Ön online tesz hozzáférhetővé szakmai pályafutásának bemutatása céljából (pl. közösségi oldalon). Nem végzünk további, személyéhez kapcsolódó kutatást, pl. internetes keresőmotorral. Kérjük, értesítsen bennünket a szakmai karrierjével kapcsolatos, online elérhető, további információkról!

Online pályázata során személyes adatainak manuális bevitele vagy az önéletrajzát tartalmazó dokumentum feltöltése helyett egy közösségi oldalon lévő profilját is továbbíthatja.

Amennyiben a jelentkezési folyamat során arra kérjük, adja meg nemét, valamint azt, hogy Ön milyen megszólítást szeretne (Úr/Asszony/Hölgy), ez kizárólag azt a célt szolgálja, hogy megfelelően szólíthassuk meg Önt levelünkben vagy beszélgetésünk során. Korának vagy születési dátumának megadását azért kérjük, mert bizonyos munkakörök  és állások betöltéséhez szükséges minimális életkort jogszabály írja elő. Külföldi állampolgároknak Magyarországon munkavállalási engedélyre van szükségük, a pályázati folyamat során ezért kérdezzük meg az Ön állampolgárságát.

4. Ki dolgozza fel az álláspályázatában szereplő adatokat?

(Az „A” fejezet 3. pontjának kiegészítése)

Amennyiben online jelentkezik egy adott álláslehetőségre vagy a toborzási folyamat egy eseményére, Ön, mint külső pályázó hozzájárulhat, hogy személyes adatait a jelen vállalatnál vagy a Csoport bármely más vállalatánál meghirdetett, megfelelő álláslehetőségek kapcsán is felhasználjuk (országon belül és nemzetközi szinten egyaránt). Amennyiben nem járul hozzá, vagy törli hozzájárulását, az azt jelenti, hogy a pályázatot a továbbiakban más álláslehetőségek esetén nem vesszük figyelembe. Amennyiben e-mailben vagy postai úton küldte be pályázatát, a pályázatról küldött elismervényben fogjuk arról tájékoztatni, hogy pályázatát szeretnénk jelen vállalatnál vagy a Csoport más vállalatánál  meghirdetett álláslehetőségek esetén is figyelembe venni. Javasoljuk, jelezze felénk, amennyiben ehhez nem adja hozzájárulását. Személyes adatainak közlését megelőzően ismételten felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy ehhez az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük. A közlésre vonatkozó hozzájárulását bármikor törölheti e-mailben vagy postai úton, az 1. pontban megjelölt címen. Amennyiben törli a közlésre vonatkozó hozzájárulását,  az Ön pályázatát a továbbiakban más álláslehetőségek esetén nem tudjuk figyelembe venni.

Amennyiben pályázata a DB Zeitarbeit GmbH, a Deutsche Bahn Csoport HR szolgáltatója részére is elérhetővé válhat, adatainak átadása előtt minden esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy ehhez az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük.

Amennyiben szükséges, a kiválasztási folyamat kezdeti szakaszában online tesztet alkalmazunk. Online teszt alkalmazása során szerződéses partnerekkel dolgozunk együtt. Pályázóinknak az online teszt kitöltésére vonatkozó meghívást a nevünkben eljáró értékelési központok küldik el e-mailben. A meghíváshoz, illetve az online teszt kitöltéséhez szükséges információkat (teljes név, nem, e-mail cím, megpályázott munkakör, legmagasabb iskolai végzettség) az értékelési központoknak kizárólag ebből a célból továbbítjuk.

Egyes munkakörök esetén üzemorvosi és/vagy pszichológiai alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatok elvégzése után megbízott szolgáltatóink tájékoztatnak minket a pályázó adott munkakörre való (fizikai) alkalmasságáról. A vizsgálat személyre vonatkozó eredményeiről nem kapunk információt.

Egy adott munkakörhöz kapcsolódó keresés, valamint a toborzás teljes folyamata során az Ön pályázati dokumentumait a Csoporthoz tartozó adott vállalat toborzással megbízott munkatársaival osztjuk meg.

5. Maradjunk kapcsolatban - a DB pályázói adatbázisa

Egy konkrét álláslehetőség megpályázásán túl karrier oldalunk azt is lehetővé teszi, hogy Ön, mint külső pályázó, létrehozza profilját és feltöltse önéletrajzát a DB pályázói adatbázisába.

Amennyiben valamely DB eseményen vagy börzén történt személyes találkozást követően, illetve a DB-nél töltött szakmai gyakorlatának letelte vagy egy konkrét álláslehetőség megpályázása után szeretne kapcsolatban maradni velünk az Ön jövőbeli karrierje érdekében, kérjük, csatlakozzon a DB pályázói adatbázisához! Adatainak a DB pályázói adatbázisába való feltöltéséhez, kérjük, keresse fel karrier oldalunkat, és a „Kapcsolatban marad” menüpont alatt, az online pályázathoz hasonlóan, adja meg személyes adatait. Az alábbi adatokat fogjuk még kérni Öntől: preferált régió, munkaterület, belépési dátum, elérhetőség. Természetesen Ön ezt követően is eldöntheti, hogy csak aktuális állásajánlatokkal kapcsolatban  kereshetjük meg, vagy szeretne tájékoztatást kapni a DB eseményekről, börzékről  az Ön jövőbeli karrierje érdekében.

6. Mikor kerülnek személyes adatai törlésre?

(Az „A” fejezet 6. pontjának kiegészítése)

Adatait és a csatolmányokat (pl. önéletrajz), melyeket egy konkrét álláslehetőség online megpályázása során vagy valamely toborzási eseményen történő részvételével kapcsolatban, illetve a DB pályázói adatbázisához való csatlakozás érdekében adott meg, Ön bármikor törölheti. Természetesen, adatai törlését tőlünk is kérheti. Amennyiben pályázói profiljának azonnali törlését szeretné, kérjük, ezt jelezze az 1. pontban megjelölt címen!

Az adatokat szokásosan a pályázati folyamat lezárultát /a toborzási esemény befejezését követő negyedik hónap után töröljük.

Abban az esetben, ha Ön törölte bármely, az értékelési folyamatunkhoz kapcsolódó adatát, illetve annak törlését kérte, haladéktalanul tájékoztatjuk az esetleges szolgáltató partnerünket, hogy az Ön adatait törölnie kell.

Amennyiben Ön már részt vett valamely értéklési folyamatunkban, eredményeit megőrizzük, kivéve, ha kéri azok törlését.

Abban az esetben, ha  profilját és önéletrajzát a „Kapcsolatban marad” funkció használatával hozta létre / töltötte fel a DB pályázói adatbázisába, és profilját 12 hónapon át nem frissítette, kapcsolatba fogunk lépni Önnel, és kérjük, hogy két hónapon belül hagyja jóvá adatainak további tárolását. Amennyiben Ön nem lép kapcsolatba velünk, legkésőbb 18 hónap inaktivitás után újabb emlékeztetőt küldünk, majd ezt követően teljeskörűen töröljük adatait.

7. A DB Karrier Portál funkciói

Az alábbiakban a DB Karrier Portál funkcióit ismertetjük.

7.1 Hogyan tud kapcsolatba lépni a Deutsche Bahnnal pályázata során?

A Karrier Portálon lehetőséget biztosítunk arra, hogy közvetlenül kapcsolatba léphessen velünk.

Ehhez a honlap alján található „Kapcsolat” menüpontot használhatja, ahol ki tudja választani a a kapcsolattartás megfelelő formáját. Az űrlap mezőinek kitöltésével az Ön kérése e-mail formájában közvetlenül a Deutsche Bahn Karrier csoportjához vagy a cégcsoport belső szolgáltatójához, a DB Dialoghoz érkezik. A „*”-gal jelzett mezők kitöltése kötelező, mivel ezekre kérdésének megválaszolásához van szükségünk. A kérdés kapcsán rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait csak kérdése megválaszolására és/vagy az Önnel történő kapcsolatfelvételre, valamint a kérdéshez kapcsolódó technikai ügyintézés során használjuk. Ezeket az adatokat semmilyen egyéb célra nem használjuk fel, és nem osztjuk meg harmadik féllel. Kérdését feldolgozás után vagy az Ön kérése szerint - de minden esetben 12 hónapon belül - töröljük.

7.2. Esemény portál

Karrier oldalunkon lehetősége van arra, hogy az Esemény portálon keressen a munkaerő toborzáshoz kapcsolódó eseményeink között, és egyben részvételi szándékát is jelezze azokra az eseményekre, amelyek az Ön érdeklődésére számot tarthatnak.  A toborzási eseményen való részvétel konkrét álláslehetőséget eredményezhet. Amennyiben már rendelkezik hozzáféréssel az álláskereső portálhoz, a bejelentkezéshez szükséges adatait az Esemény portálra való bejelentkezéséhez is használni tudja. Amennyiben nem rendelkezik még hozzáféréssel, létre hozhatja regisztrációját az Esemény portálon. Amikor online jelentkezik egy adott álláslehetőségre vagy a toborzási folyamat egy eseményére, Ön, mint külső pályázó hozzájárulhat, hogy személyes adatait a jelen vállalatnál vagy a Csoport bármely más vállalatánál meghirdetett, megfelelő álláslehetőségek vagy események kapcsán is felhasználjuk (országon belül és nemzetközi szinten egyaránt).

Amennyiben nem járul hozzá, vagy törli hozzájárulását, az azt jelenti, hogy a pályázatot a továbbiakban más álláslehetőségek és események esetén nem vesszük figyelembe.

7.3 Álláslehetőség megosztása másokkal

Álláskereső és Esemény portálunkon egyaránt lehetősége van arra, hogy az állásajánlatokat és eseményeket megossza barátaival és ismerőseivel. Abban az esetben, ha állásajánlatot vagy eseményt szeretne megosztani, adja meg nevét, e-mail címét és a címzett e-mail címét. Ezt követően írja be az üzenet tárgyát és a címzettnek szánt üzenetet. A rendszer egy automatikus e-mailt küld a címzettnek az Ön üzenetével és az álláshirdetés linkjével. Az Ön által megadott adatokat mi nem tároljuk.

7.4 Munkaköri profilalkotó

Két rövid teszt kitöltésével, valamint a munkaköri profilalkotó segítségével a felhasználók megkereshetik, milyen képzés felelne meg számukra leginkább. Ehhez a felhasználónak meg kell adnia személyes adatait, nevét vagy egy választott nevet, valamint személyes jellemvonásait és képességeit. Az első teszt a személyes képességeket, erősségeket és érdeklődési köröket rendszerezi koordináta-rendszerben. Ehhez a felhasználó saját maga értékeli a saját tudásszintjét, valamint azt, hogy mennyire élvezné az adott munkát. A második teszt különböző munkahelyi helyzeteket vázol fel, és a felhasználónak kell eldöntenie, mely munkakör tetszik neki a legjobban. Ekkor a két teszt alapján a rendszer létrehoz egy listát, amely tartalmazza a megfelelő képzések típusait. Ezen túlmenően a felhasználó beállíthatja, hogy csak a DB által kínált képzések szerepeljenek a listán. Az egyes eredményeket a felhasználó böngészőjének helyi tárhelye tárolja, így a felhasználónak nem kell minden esetben megismételnie a tesztet. A tárolt információ nem évül el, és mindaddig a felhasználó eszközén tárolódik, amíg maga az eredeti alkalmazás azt nem törli, vagy amíg a felhasználó arra nem utasítja a böngészőt, hogy törölje. A felhasználó az adott eszköze beállításaiban bármikor kikapcsolhatja a helyi tárhely használatát. A felhasználó személyes adatait, beleértve az eredményeket, a Deutsche Bahn szerverei vagy az adatfeldolgozók szerverei semmilyen esetben sem nem tárolják, és azok nem elérhetőek harmadik fél számára sem. Személyes válaszhoz a felhasználó a folyamat kezdetén megadhat egy felhasználónevet. Ez nem kötelező, és nem kell valós névnek lennie. Ennek megadása nem befolyásolja a teszt eredményét.

8. A Karrier Portálra (www.deutschebahn.com/karriere) vonatkozó műszaki információk

(A „C” fejezet kiegészítése)

8.1 Kiegészítő információk a cookie-k használatáról

(A „C” fejezet 2. pontjának kiegészítése)

A munkamenethez kapcsolódó cookie-kat nem lehet inaktiválni, mivel azok a honlap használatához szükségesek. 

A „JSESSIONID cookie”-t olyan alkalmazások azonosításához használják, amelyek állapot nélküli protokollokat használnak egy ügyféltől beérkező több kérdés azonosításához és azok munkamenethez rendeléséhez. Ez a cookie egy hosszú, alfanumerikus azonosítót tartalmaz, amelynek tárolása a szerveren történik.

Amennyiben a két azonosító megegyezik, az ügyfél lekérdezéseket küldhet a szerverre. A munkamenet és a cookie az oldal bezárásakor azonnal törlődik.

8.2 Kiegészítő információk a Google Analytics használatáról

(A „C” fejezet 3. pontjának kiegészítése)

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) által használt Google Analytics internetes elemzési szolgáltatást használja honlapunk használatának elemzésére és rendszeres fejlesztésére. Az összegyűjtött statisztikai adatok segítségével fejleszthetjük szolgáltatásainkat, és azokat úgy tervezhetjük meg, hogy vonzóbbak legyenek az Ön számára. Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. Cikkely 1. fejezete. Az itt leírt érdekeket a fenti cikkely értelmében jogos érdekeknek kell tekinteni.

A Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és lehetővé teszi számunkra az Ön honlapunkkal kapcsolatos felhasználási szokásainak  elemzését. A cookie a honlapunk használatára vonatkozó információt generál, és ezt egy USA-ban található Google szervernek továbbítja, ahol azt a továbbiakban tárolják. A jelen honlap kezelőjének engedélye értelmében a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje az Ön honlap-használatát, jelentéseket hozzon létre a honlapon folyó aktivitással kapcsolatban, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a honlap kezelőjének a honlap és az internet használatával kapcsolatban. IP-címe névtelenítésével a Google semmilyen körülmények között nem társítja azt a Google által gyűjtött egyéb adatokkal.

A cookie-k futamideje 24 hónap.

Annak érdekében, hogy a cookie-k által a honlap használatával kapcsolatban generált adatok Google általi gyűjtése és kezelése során ne tartalmazzák az Ön IP címét, telepítheti az alábbi hivatkozás alatt található Google böngésző segédprogramot: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Az adatgyűjtés megakadályozására használhatja a cookie-beállításainkat is.

Egy cookie aktiválásához, illetve deaktiválásához használhatja a megjelenített aktivátorokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a honlap használatához szükséges általános cookie-kat nem tudja inaktiválni.

Ezzel egy olyan cookie-t állít be, amely a továbbiakban megakadályozza adatainak honlapunkról történő gyűjtését. Ez a beállítás csak erre a böngészőre és honlapra vonatkozik! Amennyiben böngészőjében törli a cookie-kat, ismét be kell állítania az letiltáshoz szükséges cookie-t.

A Google Analytics-szel és az adatvédelemmel kapcsolatosan további információt itt talál: Google Analytics Súgó (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

8.3 Kiegészítő információk a YouTube használatáról

(A „C” fejezet 4. pontjának kiegészítése)

Sokféle információt szeretnénk nyújtani Önnek különböző média formátumokon keresztül, ezért honlapunk beágyazott YouTube-videókat tartalmaz. Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. Cikkely 1. szakasza. Önnek csak annyit kell tennie, hogy engedélyezi a YouTube-hoz való kapcsolódást. A YouTube a Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA egyik alkalmazása. 

Honlapunkon minden YouTube videónál aktiválódik az adatvédelmi üzemmód. Az adatvédelmi üzemmódot a YouTube szolgáltatja annak biztosítására, hogy a YouTube ne telepíthessen személyes adatokat tartalmazó cookie-kat az Ön számítógépére. Amikor megnyitja a honlapot, a videók beágyazásában továbbításra kerül az IP cím. Abban az esetben, ha Ön az oldal megnyitása előtt nem jelentkezett be a YouTube-ra vagy más Google szolgáltatásra és nincs folyamatosan bejelentkezve, ez semmilyen más adathoz nem rendelődik hozzá.

Amikor rákattint a beágyazott videó lejátszására, az adatvédelmi üzemmód következtében a YouTube csak azokat a cookie-kat menti el a számítógépére, amelyek nem tartalmaznak semmilyen személyes azonosításra alkalmas adatot. Ezeket a cookie-kat a böngésző beállításokban és a bővítményekben le lehet tiltani. A YouTube munkamenet cookie-t állít be, ami törlődik, amikor bezárja a böngészőjét. 

A beágyazott YouTube videókra vonatkozó további információkért látogasson el a YouTube tájékoztató oldalára: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de

8.4 Mi történik a külső honlapokra vezető hivatkozásokkal?

Amikor egy külső webhelyre mutató linkre kattint, Ön a DB Karrier Portálon kívüli oldalra kerül. A Deutsche Bahn AG, illetve a cégcsoporthoz tartozó magyarországi  leányvállalatai nem vállalnak felelősséget az ily módon elért honlap tartalmáért, az általa kínált szolgáltatásokért vagy termékekért, illetve a weboldal adatvédelméért és technikai biztonságáért.

9. Az érintett jogai

"Önnek jogában áll bármikor tájékoztatást kérni az Önről tárolt személyes adatokról. Önnek ahhoz is joga van, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok javítását, beleértve a hiányos adatok kiegészítését, amennyiben szükséges, akár kiegészítő nyilatkozat formájában. Ezen kívül Önnek joga van ahhoz is, hogy adott esetben kérje a tárolt személyes adatainak törlését. Amennyiben törvényi rendelkezések, pl. tárolásra vonatkozó kötelezettségek, a törlést nem teszik lehetővé, adatai törlés helyett korlátozásra (azaz blokkolásra) kerülnek, és így az adatok csak a kötelező jogszabályi előírások betartása céljából érhetők el. Jogában áll továbbá, hogy kérje adatai kezelésének korlátozását (blokkolását). Jogában áll kérni, hogy azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön bocsátott a rendelkezésünkre, és amelyeket hozzájáruláson vagy szerződéses megállapodáson alapuló automatizált eljárásokkal dolgozunk fel, továbbítsuk Önnek vagy adott esetben az Ön által megjelölt harmadik félnek. Kifogásolhatja az adatkezelést az Ön valamely különleges helyzetéből adódó okból abban az esetben is, ha az adatkezelés jogalapja a jogos érdek vagy közfeladat ellátása. Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, Önnek bármikor jogában áll beleegyezését visszavonni. Jogában áll továbbá panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, mely a Deutsche Bahn AG esetében az alábbi: Berlini Adatvédelmi és Információ-biztonsági Megbízott (Berlin Data Protection and Freedom of Information Commissioner), Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de. Panaszával fordulhat Magyarországon is az adatvédelmi hatósághoz: a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C."

Amennyiben érintetti jogait kívánja gyakorolni, küldjön egyszerűen egy levelet postai úton vagy e-mailben a HR Osztály  1. pontban (Ki felelős az adatok gyűjtéséért és kezeléséért?) megjelölt címére.

Kérjük, akkor is ezen a címen lépjen velünk kapcsolatba, amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, amelyben engedélyezte, hogy pályázatát figyelembe vegyük a cégcsoporton belül meghirdetett egyéb álláslehetőségek esetén, illetve hozzájárult profilja/pályázata nemzetközi láthatóságához.

A fenti elérhetőségre, kérjük, ne küldjön álláspályázatot. Ha az online jelentkezéssel kapcsolatban bármilyen problémája merül fel, kérjük, a „Kapcsolat” menüpont alatti kapcsolatfelvételi űrlap használatával vegye fel velünk a kapcsolatot.

„C” fejezet - Technikai információk

Abban az esetben, ha Ön felkeresi ezt a honlapot, technikai okokból bizonyos adatok gyűjtése és tárolása elengedhetetlen. Az Ön beavatkozása nélkül az alábbi adatokat gyűjtjük és tároljuk, amelyek 10 nap elteltével törlődnek:

  • a lekérdezést végző számítógép IP-címe
  • a belépés dátuma és ideje
  • az elért fájl neve és URL-címe
  • a honlap, ahonnan a belépés történt (közvetítő URL)
  • a használt böngésző és bizonyos esetekben a számítógép operációs rendszere

1. Hogyan történik személyes adatainak továbbítása?

Internet szolgáltatónk szervere megfelel a jelenlegi biztonsági szabványoknak. Célunk, hogy személyes adatait megvédjük az elvesztéstől, rendeltetésellenes használattól, jogosulatlan hozzáféréstől, közzétételtől, változtatástól és törléstől. Személyes adatainak a szerverekre történő továbbítása a TLS biztonsági szabvány szerint történik. 

2. Mit jelent a cookie (süti) kifejezés?

A cookie-k kis szövegfájlok, amelyek személyes adatok tárolására alkalmasak. Cookie-k küldése akkor történik erre a honlapra, amikor azt megnyitja, és ezzel a felhasználó azonosíthatóvá válik. A cookie-k megkönnyítik az internetes oldalak használatát. 

Megkülönböztetünk olyan cookie-kat, amelyek szükségesek a honlap működéséhez és olyanokat, amelyek nem szükségesek. Szeretnénk Önnek biztosítani azt a lehetőséget, hogy tájékozott döntést hozhasson azon cookie-k használata mellett vagy ellen, amelyek nem szükségesek a jelen honlap technikai funkcióihoz. A jelen honlap teljeskörű használatát ez nem befolyásolja. 

2.1 Hogyan használjuk a cookie-kat?

Ez a tájékoztatás arra vonatkozik, hogy a cookie-kat hogyan és milyen módon használjuk oldalainkon. 
A karrier portál és pályázati rendszer használata általában lehetséges azon cookie-k használata nélkül, amelyek nem szolgálnak technikai célt. Ez azt jelenti, hogy megakadályozhatja a böngésző cookie-k által végzett követést (követés mellőzése, nyomkövető védelem lista), vagy letilthatja a harmadik féltől származó cookie-k mentését. Javasoljuk továbbá, hogy rendszeresen ellenőrizze a mentett cookie-kat, amennyiben azok nem kifejezetten szükségesek. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben törli az összes cookie-t, akkor a letiltáshoz szükséges cookie-kat is törli, ami azzal jár, hogy azokat ismét be kell állítania.

A honlap használatához szükséges cookie-k:

A munkamenethez kapcsolódó cookie-kat nem lehet inaktiválni, mivel azok a honlap használatához szükségesek. 

A „PHPSESSID cookie”-t és a „ScustomPortal-[...] cookie-t” a platform az állapot nélküli protokollokhoz használja azonosító kritériumként egy ügyféltől beérkező több kérdés azonosításához, illetve azok munkamenethez rendeléséhez. Ezek a cookie-k hosszú, alfanumerikus azonosítót tartalmaznak, amelyek tárolása szintén a szerveren történik. Amennyiben a két azonosító megegyezik, az ügyfél lekérdezést küldhet a szerverre. A munkamenet és a cookie az oldal bezárásakor azonnal törlődik.

A honlap használatához nem szükséges cookie-k közé tartoznak a Google Analytics cookie-k: Lásd a 3. pontot.

3. Az Adobe Analytics használata

Ez a weboldal az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Írország) ("Adobe") által nyújtott Adobe Analytics webanalitikai szolgáltatást használja a weboldal használatának elemzése és rendszeres javítása érdekében. Az általunk gyűjtött statisztikák lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk szolgáltatásainkat és érdekesebbé tegyük azokat az Ön, mint felhasználó számára. Az Adobe Analytics 24 hónapos időtartamú sütiket használ, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, hogy elemezni tudjuk a weboldal használatát.
A süti által generált információkat az Adobe egyik USA-beli szerverére továbbítja és ott tárolja. Mivel ezen a weboldalon az IP-cím anonimizálására szolgáló technika aktiválva van, az Ön IP-címe előzetesen lerövidül. Az Adobe ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal aktivitásával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel számunkra. Így láthatjuk, hogy oldalaink mely részeit és szövegeit milyen gyakran olvassák és használják, és hogy oldalunk kialakítása befolyásolja-e a használat mértékét. A kapott statisztikák lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk kínálatunkat, és még érdekesebbé tegyük azt az Ön, mint felhasználó számára. A jelentkezési folyamat során az űrlapmezőkbe tett bejegyzések nem kerülnek kiértékelésre az Adobe Analytics segítségével.
Az Adobe ezeket az információkat csak összesített adatok formájában bocsátja rendelkezésünkre, amelyek a weboldal általános használatát tükrözik. Az Adobe-tól kapott információk nem személyre szabottak, és nem lehet azokat egy adott személyhez kötni.
Az Adobe Analytics használatának jogalapja a következő cikk. 6 bek. 1 S. 1 lit. f) GDPR.
Ön bármikor tiltakozhat a fent leírt felhasználói profilok létrehozása ellen. Ennek több módja is van:
1.) Az Adobe Analytics által végzett webes elemzés ellen tiltakozhat egy olyan opt-out cookie beállításával, amely arra utasítja az Adobe-ot, hogy ne tárolja és ne használja az Ön adatait webes elemzés céljára. Felhívjuk figyelmét, hogy ezzel a megoldással a webes elemzés csak addig nem történik meg, amíg a böngésző tárolja az opt-out cookie-t. Ha most szeretné beállítani az opt-out cookie-t, kérjük, kattintson ide: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
2.) A profil létrehozásához használt cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja.
Kérjük, vegye figyelembe: ha törli a cookie-kat az eszközéről, az opt-out cookie is törlődik, így újra gyakorolnia kell a tiltakozását.

4. YouTube használata

Sokféle információt szeretnénk nyújtani Önnek különböző média formátumokon keresztül. Honlapunk beágyazott YouTube-videókat tartalmaz. Csak annyit kell tennie, hogy engedélyezi a YouTube-hoz történő kapcsolódást. A YouTube a Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA egyik alkalmazása. 

Honlapunkon minden YouTube videónál aktiválódik az adatvédelmi üzemmód. Az adatvédelmi üzemmódot a YouTube szolgáltatja annak biztosítására, hogy a YouTube ne telepíthessen személyes adatokat tartalmazó cookie-kat az Ön számítógépére. Amikor megnyitja a honlapot, a videók beágyazásában továbbításra kerül az IP cím. Abban az esetben, ha Ön az oldal megnyitása előtt nem jelentkezett be a YouTube-ra vagy más Google szolgáltatásra és nincs folyamatosan bejelentkezve, ez semmilyen más adathoz nem kerül hozzárendelésre.

Amikor rákattint a beágyazott videó lejátszására, az adatvédelmi üzemmód következtében a YouTube csak azokat a cookie-kat menti el a számítógépére, amelyek nem tartalmaznak semmilyen személyes azonosításra alkalmas adatot. Ezeket a cookie-kat a böngésző beállításokban és a bővítményekben le lehet tiltani. A YouTube munkamenet cookie-t állít be, ami törlődik, amikor bezárja a böngészőjét. 

A beágyazott YouTube videókra vonatkozó további információkért látogasson el a YouTube tájékoztató oldalára: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de

További információk

* A Deutsche Bahn elnevezés a Deutsche Bahn AG. minden leányvállalatára vonatkozik.