Privacy Policies Finland

Privacy Policies Finland

M91_DBF3243_39l

Tietosuoja

Kiitos käynnistä verkkosivustollamme. Olemme iloisia, että Deutsche Bahn (AG)* kiinnostaa sinua mahdollisena työnantajana. Työnhakijoiden**, työntekijöiden ja kaikkien kolmansien osapuolten henkilötietojen suojaaminen on meille erityisen tärkeää.

Deutsche Bahn ottaa henkilötietoja käsitellessään huomioon asiaankuuluvissa maissa sovellettavat yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevat soveltuvat lakisääteiset määräykset sekä sisäiset tietosuojamääräykset.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Deutsche Bahn käsittelee Deutsche Bahnin työpaikat -verkkosivuston kautta kerättyä tai hakemuksessasi annettua tietoa, ja selitetään henkilötietojen käsittely hakuprosessin aikana.

Selvyyden vuoksi tämä tietosuojaseloste on jaettu kolmeen osaan: A-osassa annetaan yleisiä tietoja, jotka koskevat kaikkia Deutsche Bahnin tytäryhtiöitä, jotka käyttävät näitä verkkosivuja hakuprosesseissaan. B-osassa selitetään tietosuojaa koskevat maa- ja tytäryhtiökohtaiset tiedot. C-osassa annetaan lisätietoja teknisesti merkityksellisistä tiedoista.

Osa A – Yleistä tietoa

1.  Miksi henkilötietoja kerätään?

Deutsche Bahn tarvitsee henkilötietojasi hakemuksesi käsittelemiseksi. Hakemuksen yhteydessä antamiasi tietoja käytetään ja käsitellään vain hakijan valintaa varten. Hakemuksen käsittelyssä käytetään vain tietoja, jotka olet antanut meille suoraan.

Tavoitteenamme on tehdä hakuprosessista sinulle mahdollisimman vaivaton. Antaessasi luvan, hakemuksesi voidaan ottaa huomioon tytäryhtiöidemme muissa avautuvissa tehtävissä. Tässä tapauksessa voimme ottaa sinuun yhteyttä ja kutsua sinut hakemaan toista tehtävää. Voit päättää, haluatko hakea tehtävää. Tämä koskee myös kaikkia avoimia hakemuksia, joita olet meille lähettänyt.

2.  Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme henkilötiedot, jotka ovat tärkeitä hakuprosessin kannalta tai jotka olet antanut sen yhteydessä (muun muassa suku- ja etunimi, osoite, sähköpostiosoite, haettava tehtävä ja hakemuksen tiedot). Hakemuksen perusteellinen käsittely voi edellyttää tietoja myös aiemmasta työkokemuksestasi tai muusta samankaltaisesta tiedosta.

Mikäli kyse on avoimesta hakemuksesta (profiilin luomisesta) voimme kysyä kiinnostuksen kohteistasi (esim. kiinnostavista paikoista tai tehtäväryhmistä), jotta voimme ehdottaa sinulle muita sopivia tehtäviä.

Hakiessasi verkon kautta, täytät henkilötiedot verkkolomakkeisiin ja lataat hakemukseesi asiaankuuluvat asiakirjat.

3.  Kuka käsittelee hakemuksessasi olevat tiedot?

Tiettyä tehtävää tai rekrytointitapahtumaan osallistumista koskevassa hakemuksessasi voit ulkopuolisena hakijana  hyväksyä henkilötietojesi käytön muita sopivia tehtäviä varten samassa tai toisessa konsernin yrityksessä (sekä kansallisesti että kansainvälisesti). Jos et hyväksy sitä tai peruutat hyväksynnän, hakemustasi ei oteta huomioon muiden tehtävien yhteydessä. Jos olet hakenut sähköpostitse tai postitse, ilmoitamme sinulle hakemuksen vastaanottoilmoituksessa, että haluaisimme käsitellä hakemustasi saman tai toisen konsernin yrityksen muiden työtarjousten yhteydessä. Tässä yhteydessä kehotamme ilmoittamaan, jos et suostu tähän. Otamme sinuun yhteyttä uudelleen ennen mitään henkilötietojesi luovuttamista, jotta saamme nimenomaisen suostumuksesi. Voit peruuttaa luovutussuostumuksen milloin tahansa sähköpostitse tai postitse lausekkeessa 1 ilmoitettuun osoitteeseen. Hakemuksen luovutussuostumuksen peruminen tarkoittaa, että hakemusta ei oteta enää huomioon muita tehtäviä varten.

4.  Kenelle annetaan tietoa hakemuksestasi?

Henkilötietojasi käsitellään täysin luottamuksellisesti ja ne annetaan vain rekrytointiprosessin vastuuhenkilöille ja mukana oleville toimivaltaisille henkilöille tai alihankkijoille, jotka voivat tarjota tarvittavia palveluja valintaprosessissa (esim. soveltuvuusarviointien toimittajat). Osassa B on lisätietoa alihankkijoista maa- ja alihankkijatasolla.

Jos sinua harkitaan työsuhteeseen, tietojesi myöhempi käyttö tai julkaiseminen rajoitetaan yleisesti hyväksyttyihin työsuhdetta koskeviin tarkoituksiin sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja. Tähän kuuluu muun muassa tietojen luovuttaminen sisäisille tai ulkoisille palveluntarjoajille, jotka tekevät vaadittuja työsuhdetta edeltäviä tarkastuksia ja todennuksia sekä kaikkien oikeudellisten tai sääntelyyn liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Jos haet verkossa, pyydämme sinua päättämään, missä määrin voimme jakaa henkilötietojasi.

Jos valitset ”kansallisesti”, profiilisi näkyy rekrytoinnista vastaavalle henkilöstölle siinä maassa ja liiketoimintayksikössä, jossa tehtävä sijaitsee tai jonka olet valinnut kiinnostavaksi maaksi avoimessa hakuprosessissa. Jos tähän on muutoksia tietyssä maassa/liiketoimintayksikössä paikallisten erityisvaatimusten vuoksi, ne kuvataan niitä koskevissa tietosuojaselosteissa B-osassa.

Jos valitset ”kansainvälisesti”, profiilisi näkyy rekrytoinnista vastaaville henkilöille riippumatta sijaintimaasta. Tämä tarkoittaa, että kaikkien DB-konsernin yritysten rekrytointien vastuuhenkilöt, jotka käyttävät tätä alustaa, myös soveltuvin osin niiden vastaavat tietojenkäsittelijät, pääsevät hakemukseesi/profiiliisi. Liitteenä olevassa paikallisten tietosuojakäytäntöjen yhteenvedossa kerrotaan, mitä DB-konsernin yrityksiä tämä tällä hetkellä koskee (ks. osa B-osa).

Jos olet käyttänyt jotakin muuta hakukanavaa kuin verkkohakua, henkilötietosi jaetaan vain maassa, jossa tehtävä sijaitsee.

Voit milloin tahansa tarkistaa hakemuksesi näkyvyyttä koskevan päätöksen, voit esimerkiksi päättää peruuttaa päätöksesi kansainvälisestä näkyvyydestä. Jos haluat tehdä niin, katso osasta B-osassa ja asiaankuuluvasta maa- ja tytäryhtiökohtaisesta osiosta konkreettinen sähköpostiosoite.

5. Miten voit muuttaa henkilötietojasi?

Jos kyse on verkkohakemuksesta, pääset milloin tahansa päivittämään profiiliasi ja henkilötietojasi työpaikkojen ilmoitustaululla, myös henkilötietojasi ja lisättyjä asiakirjoja. Voit myös peruuttaa työhakemuksen profiilisi kautta. Jos haluat meidän poistavan profiilisi ja/tai jonkin tai kaikki hakemuksesi välittömästi, katso osasta B-osassa sähköpostiosoite, josta poistamista pyydetään. Tässä tapauksessa ilmoitamme myös kaikille alihankkijoille (esim. verkkotestien tekijöille), jotka ovat ehkä saaneet henkilötietojasi, ja pyydämme poistamaan henkilötietosi heti.

6.  Milloin henkilötiedot poistetaan?

Koska poistojaksot ovat eripituisia sovellettavien erilaisten paikallisten tietosuojamääräysten vuoksi, katso osan B-osassa asiaankuuluvasta kohdasta lisätietoja. Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen.

7. Onko sinulla kysyttävää tietosuojasta?

Tietosuojaa koskevia kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää B-osassa nimetyille asiaankuuluvan maan ja tytäryhtiön yhteyshenkilöille.

Osa B – maa- ja tytäryhtiökohtaiset lisätiedot

DB Schenker Suomi

Hakumenettely Deutsche Bahn AG:ssä tai DB Schenker Suomessa

Jos haet työtä Deutsche Bahn AG:ssä tai jossakin sen konserniyrityksessä Suomessa, tietosuojaselosteen A- ja C-osien  yleisten tietojen lisäksi sinua koskevat seuraavat maakohtaiset tiedot.


1. Kuka vastaa tietojen keräämisestä ja käsittelystä?

Schenker Suomen henkilöstöosasto on tietojesi keräämisestä ja käsittelystä vastaava osapuoli. 

Tietosuojavastaavaksi on nimitetty Marja Korkka: tietosuoja(at)dbschenker.com


Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia rekrytointiimme liittyvistä tietosuojakysymyksistä, ota meihin yhteyttä:

DB Schenker Suomi
Henkilöstöosasto
Tikkurilantie 147, 01530 Vantaa
PL 29, 01531 Vantaa

rekrytointi(at)dbschenker.com

2. Mikä on henkilötietojen keräämisen peruste ja miten niitä kerätään työhakemuksen yhteydessä?

(Osan A-osan kohta 1)


Työhakemuksen yhteydessä henkilötietojasi kerätään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti. Jos kyse on tietyn työpaikan verkkohakemuksesta, syötät itse tiedot itsestäsi alustavaan hakemukseen asianmukaisessa verkkolomakkeessa. Turvallisuussyistä lähetämme sinulle vahvistusilmoituksen, kun olet täyttänyt verkkorekisteröinnin. Otamme huomioon vain rekrytointijärjestelmän kautta lähetetyt hakemukset.

3. Mitä tietoja hakemustasi varten kerätään?

(Osan A-osan kohta 2)


Hakemuksesi yhteydessä käytämme vain niitä tietoja, jotka tulevat henkilökohtaisesti suoraan sinulta. Tähän voi myös kuulua tietoja, jotka annat työurasi kuvaamista varten saataville verkossa (esim. sosiaalisessa mediassa). Emme tee sinuun liittyviä lisätutkimuksia, esimerkiksi verkkohakukoneilla. Voit ilmoittaa meille kaikista työuraasi liittyvistä lisätietoista, joita verkossa on saatavilla.

Jos teet verkkohakemuksen, voit henkilötietojen manuaalisen syöttämisen tai ansioluettelon lataamisen sijasta siirtää profiilisi sosiaalisesta mediasta (LinkedIn, XING, Seek, Viadeo).

Ikä tai syntymäaika on annettava, koska joissain tehtävissämme on lain vaatima vähimmäisikä. Muut kuin Suomen kansalaiset tarvitsevat työluvan ja siksi hakuprosessissa kysytään kansalaisuutta.

4. Kuka käsittelee hakemuksesi sisältämät tiedot?

(Osan A-osan kohta 3)


Tiettyä tehtävää koskevassa verkkohakemuksessa voit ulkopuolisena hakijana nimenomaisesti hyväksyä henkilötietojesi käytön muita sopivia tehtäviä varten samassa tai toisessa konsernin yrityksessä (sekä kansallisesti että kansainvälisesti). Jos et hyväksy sitä tai peruutat hyväksynnän hakemustasi ei enää oteta huomioon muissa tehtävissä. Otamme sinuun uudelleen yhteyttä ennen henkilötietojesi luovuttamista, jotta saamme nimenomaisen suostumuksesi. Voit peruuttaa luovutussuostumuksen milloin tahansa sähköpostitse tai postitse lausekkeessa 1 ilmoitettuun osoitteeseen. Hakemuksen luovutussuostumuksen peruminen tarkoittaa, että hakemusta ei oteta enää huomioon muita tehtäviä varten.

Tarkistamme haastateltavien henkilöiden osalta kansainväliset pakotelistat. Tarvittaessa teemme rekrytointiprosessiin liittyen soveltuvuusarvioinnin, jonka osalta teemme yhteistyötä sopimuskumppaneidemme kanssa. Kutsu soveltuvuusarviointiin lähetetään sähköpostitse. Kansainvälisiä pakotelistoja ja soveltuvuusarviointia varten tarvittavat tiedot (koko nimi, osoite, sähköpostiosoite) välitetään järjestelmiin yksinomaan tätä tarkoitusta varten.

Logistiikka-ala on työturvallisuuden kannalta riskialtis ala, joten yrityksessä vaaditaan työhöntulon yhteydessä lääkärintarkastus ja huumausainetestaus päihdeohjelman mukaisesti.

Rekrytointiprosessin yhteydessä hakemuksesi jaetaan rekrytoinnin vastuuhenkilöille.

5. Milloin henkilötietosi poistetaan?

(Osan A-osan kohta 6)


Voit poistaa verkkohakemuksen tiedot ja liitteet (esim. ansioluettelon) milloin tahansa itse. Voit myös pyytää meitä poistamaan tiedot. Jos haluat saada hakijaprofiilisi poistetuksi heti, ota yhteyttä lausekkeessa 1 annettuun osoitteeseen.

Tavallisesti tiedot poistetaan hakuprosessin päättymisen jälkeen 12 kuukauden kuluttua.

Jos olet poistanut tiedot, jotka liittyvät hakemusta koskevaan soveltuvuusarviointiin tai pyytänyt niiden poistamista, ilmoitamme soveltuvuustestin tekevälle yhteistyökumppanille viipymättä, että myös arviointikeskuksessa olevat tietosi on poistettava.

Jos olet osallistunut verkkoarviointiin, säilytämme tuloksiasi kaksi vuotta, ellei tietojen poistamista ennen sitä pyydetä erikseen.

6. DB:n uraportaalin toiminnot

DB:n uraportaalin toiminnot kuvataan jäljempänä.


6.1 Yhteyden ottaminen Deutsche Bahnille rekrytointia varten

Uraportaalissa on mahdollisuus ottaa meihin suoraan yhteyttä.

Tätä varten voit käyttää verkkosivuston alaosassa olevaa valikon kohtaa ”Yhteydenotto”, josta avautuu asianmukainen yhteydenottolomake. Kun täytät yksilöllisen lomakkeen kentät, pyyntösi lähetetään suoraan sähköpostitse Deutsche Bahnin rekrytointitiimille tai konsernin sisäiselle palveluntarjoajalle, DB Dialogiin. Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia, ja ne on täytettävä, jotta voimme vastata tiedusteluusi. Tämän tiedustelun yhteydessä meille antamiasi henkilötietoja käytetään vain tiedusteluusi vastaamiseen ja/tai yhteyden ottamiseksi sinuun sekä asiaan liittyvän teknisen hallinnointiin. Näitä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille. Tiedustelusi poistetaan, kun se on käsitelty tai sinun pyynnöstäsi, mutta tiedustelusi poistetaan joka tapauksessa viimeistään 12 kuukauden kuluttua.


6.2 Työpaikkailmoituksen jakaminen toisille

Työpaikkojen ilmoitustaululla on mahdollisuus jakaa työpaikkailmoituksia ystäville tai tutuille. Jos haluat jakaa työpaikkailmoituksen, anna nimesi, sähköpostiosoitteesi ja vastaanottajan sähköpostiosoite. Kirjoita sitten aihe ja viesti vastaanottajalle. Sen jälkeen järjestelmä luo automaattisesti sähköpostiviestin, jossa on viestisi ja linkki työpaikkailmoitukseen. Viesti lähetetään sen jälkeen vastaanottajalle. Emme tallenna tässä yhteydessä annettuja tietoja.

7. Uraportaalin tekniset tiedot (www.deutschebahn.com/karriere)

(Lisäosa C-osa)


7.1 Lisätiedot evästeiden käytöstä

(Lisäosa C-osa kohtaan 2)

Istuntoevästeitä ei voida poistaa käytöstä, koska ne ovat välttämättömiä tämän verkkosivuston käytölle.

JSESSIONID-evästettä käytetään tunnisteena sovelluksille, joissa käytetään tilattomia protokollia, jotta yhden asiakkaan useat pyynnöt voidaan tunnistaa ja osoittaa istuntoon. Tämä eväste sisältää pitkän, numeroista ja kirjaimista koostuvan tunnuksen, joka tallennetaan palvelimelle. Jos nämä kaksi tunnusta vastaavat toisiaan, asiakas voi lähettää tiedusteluja palvelimelle. Istunto ja eväste poistetaan heti, kun sivu suljetaan.


7.2 Lisätiedot Google Analyticsin käytöstä

(Lisäosa C-osaan kohtaan 3)

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä, Google Inc:n (Google) verkkoanalyysipalvelua, verkkosivustomme käytön analysointiin ja sen säännölliseen parantamiseen. Kerättyjen tilastojen avulla voimme parantaa tarjontaa ja tehdä siitä houkuttelevamman käyttäjän kannalta. Tämän käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Tässä kuvatut edut on katsottava edellä mainitussa artiklassa tarkoitetuiksi oikeutetuiksi eduiksi.

Google Analytics käyttää evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voimme analysoida, miten käytät verkkosivustoamme. Tiedot, joita eväste luo käytöstäsi, toimitetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sille. Tämän verkkosivuston operaattorin esittämän pyynnön mukaan Google käyttää sitten näitä tietoja arvioidakseen, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa, luodakseen raportteja verkkosivuston toiminnoista ja tarjotakseen verkkosivuston operaattorille muita palveluja, jotka liittyvät verkkosivuston käyttöön ja verkon käyttöön. IP-osoitteestasi tehdään tunnistamaton eikä sitä yhdistetä mihinkään muuhun Googlen keräämään tietoon.

Evästeiden voimassaoloaika on 24 kuukautta.

Jos haluat estää sen, että Google kerää tai käsittelee evästeen luomia tietoja (myös IP-osoitettasi) verkkosivuston käytön yhteydessä, voit asentaa Googlen selaimen lisäosan tästä linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voit käyttää evästeasetuksiamme tietojen keräämiseen estämiseen.

Voit käyttää näkyviä painikkeita evästeen käyttöön ottamiseen tai käytöstä poistamiseen. Huomioithan, ettet voi poistaa käytöstä yleisiä evästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston käytölle.

Siinä asetetaan opt-out-eväste, jolla estetään tietojesi kerääminen verkkosivustoltamme jatkossa. Tämä koskee vain tätä selainta ja vain tätä verkkosivustoa. Jos poistat evästeet selaimeltasi, sinun on asetettava opt-out-eväste uudelleen.

Lisätietoa tietojen käsittelystä Google Analyticsin yhteydessä on myös Google Analyticsin ohjeissa (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).


7.3 Lisätietoa YouTuben käytöstä

(Lisäosa C-osaan kohtaan 4)

Haluamme antaa sinulle mahdollisimman paljon tietoa eri tiedonvälitysmuodoissa. Verkkosivustollamme on upotettuja YouTube-videoita. Tämän käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Me vain teemme yhdistymisen YouTubeen mahdolliseksi. YouTube on Google Inc:n palvelu osoitteessa Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Kaikissa verkkosivustomme YouTube-videoissa on käytössä yksityisyydensuojaa parantava malli. YouTube tarjoaa yksityisyydensuojaa parantavan mallin jolla varmistetaan, että YouTube ei tallenna henkilötietojasi sisältäviä evästeitä tietokoneellesi. Kun verkkosivustoa käytetään videoiden upottamisessa, IP-osoite välitetään. Sitä ei osoiteta millekään tiedoille, jos et ole ennen sivun hakemista kirjautunut YouTubeen tai muuhun Googlen palveluun tai jos et ole kirjautunut pysyvästi.

Kun napsautat videota sen toistamiseksi, yksityisyydensuojaa parantava tila tarkoittaa, että YouTube tallentaa tietokoneellesi vain evästeitä, jotka eivät sisällä henkilökohtaisesti yksilöitävissä olevaa tietoa. Nämä evästeet voidaan poistaa käytöstä selaimen asetuksista ja lisäosista. YouTube asentaa istuntoevästeen, joka poistetaan, kun suljet selaimen.

Upotetuista YouTube-videoista on lisätietoa YouTuben tietosivulla osoitteessa https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de


7.4 Mitä tapahtuu ulkoisiin verkkosivustoihin johtaville linkeille?

Kun napsautat linkkiä ulkoiseen verkkosivustoon, sinut ohjataan DB:n uraportaalin ulkopuoliselle sivulle. Deutsche Bahn AG tai mikään sen konserniyrityksistä Suomessa ei ole vastuussa linkin kohteena olevan verkkosivuston sisällöstä, palveluista tai tuotteista tai sen tietosuojasta ja teknisestä turvallisuudesta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietoa sinusta tallennetuista henkilötiedoista. Sinulla on myös oikeus pyytää, että sinua koskevat paikkansapitämättömät henkilötiedot korjataan ja epätäydelliset tiedot täydennetään, tarvittaessa lisälausunnon avulla. Sinulla on myös tarvittaessa oikeus pyytää sinusta tallennettujen henkilötietojen poistamista. Jos poistaminen ei ole mahdollista lakisääteisten määräysten, esimerkiksi säilytysvelvoitteiden, vuoksi, tietojesi käsittelyä rajoitetaan (eli se estetään) siten, että tiedot ovat käytettävissä vain pakollisten lakisääteisten määräysten noudattamiseksi. Sinulla voi myös olla oikeus pyytää, että tietojesi käsittelyä rajoitetaan (estetään). Niiden tietojen osalta, jotka olet antanut käyttöömme ja joita käsittelemme automaattisilla menettelyillä suostumuksen tai sopimuksen perusteella, sinulla on oikeus pyytää näiden tietojen siirtämistä sinulle tai soveltuvin osin nimittämällesi kolmannelle osapuolelle. Voit vastustaa tietojen käsittelyä erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä, jos tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tai se on tarpeen yleisen velvollisuuden suorittamiseksi. Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Voit myös valittaa Suomen Tietosuojavaltuutetulle kirjallisesti osoitteeseen PL 800, 00521 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja(at)om.fi. Deutsche Bahn AG:ta valvova viranomainen on Berliinin tietosuojasta ja tiedonsaannin vapaudesta vastaava virkailija osoitteessa Friedrichstr.219, 10969 Berliini, sähköposti: mailbox@datenschutz-berlin.de.

Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi lähettämällä kirjeen postitse tai viestin sähköpostitse rekrytointiosastoon lausekkeessa 1 ”Kuka vastaa tietojen keräämisestä ja käsittelystä?” ilmoitettuun osoitteeseen.

Ota tähän osoitteeseen yhteyttä myös silloin, jos haluat peruuttaa suostumuksesi siihen, että hakemuksesi otetaan huomioon muissa sopivissa tehtävissä konsernissa tai että profiilillesi/hakemuksellesi varmistetaan kansainvälinen näkyvyys.

Älä käytä edellä mainittuja yhteystietoja työhakemusten lähettämiseen. Jos sinulla on ongelmia verkkohakemuksen kanssa, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, joka on saatavissa valikon kohdassa ”Yhteystiedot”.

C-osa – Tekniset tiedot

Kun käyt verkkosivustollamme, joitakin tietoja on kerättävä ja tallennettava teknisistä syistä. Seuraavat tiedot kerätään ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään, ja tallennetaan, kunnes ne poistetaan automaattisesti kymmenen päivän jälkeen.

  • tiedustelun tekevän tietokoneen IP-osoite
  • sivustolle tulon päivämäärä ja aika
  • käsitellyn tiedoston nimi ja URL-osoite
  • verkkosivusto, jolta sivustolle tultiin (referrer-URL)
  • käytetty selain ja joissakin tapauksissa tietokoneen käyttöjärjestelmä.


1. Miten henkilötietosi siirretään?

Palveluntarjoajamme verkkoselain täyttää voimassa olevat turvallisuusvaatimukset. Tavoitteenamme on suojella henkilötietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, julkaisulta, muutoksilta ja poistamiselta. Henkilötietosi siirretään palvelimille, joilla käytetään turvallisuusstandardia, TLS-menetelmää.

2. Mitä evästeellä tarkoitetaan?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja. Evästeitä voidaan lähettää tähän verkkosivustoon, kun sitä haetaan, jotta käyttäjä voidaan tunnistaa. Evästeet helpottavat käyttäjien verkkosivustojen käyttöä. 

Me erotamme toisistaan evästeet, jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston teknisille toiminnoille, ja ne, jotka eivät ole välttämättömiä. Haluamme antaa sinulle mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvan päätöksen niiden evästeiden käytöstä, jotka eivät ole välttämättömiä tämän verkkosivuston teknisille toiminnoille. Tämä ei vaikuta verkkosivuston käyttöön kokonaisuudessaan.

2.1 Miten verkkosivustoja käytetään?

Tässä on tietoa siitä, miten ja millä tavalla evästeitä käytetään sivustoillamme.

Uraportaalia ja hakujärjestelmää voidaan tavallisesti käyttää käyttämättä evästeitä, joilla ei ole teknistä tarkoitusta. Tämä tarkoittaa, että voit estää selainta jäljittämästä evästeitä (do-not-track, tracking protection list) tai ottaa kolmannen osapuolen evästeiden tallentamisen pois käytöstä. Lisäksi tallennetut evästeet kannattaa tarkistaa säännöllisesti, jos niitä ei nimenomaisesti haluta.

Kannattaa huomioida, että kun kaikki evästeet poistetaan, poistetaan myös kaikki opt-out-evästeet, mikä tarkoittaa, että valinta poistamisesta on tehtävä uudelleen.

Pakolliset evästeet tämän verkkosivuston käyttöön.

Istuntoevästeitä ei voida poistaa käytöstä, koska ne ovat välttämättömiä tämän verkkosivuston käytölle.

Alusta käyttää evästeitä PHPSESSID ja ScustomPortal-[...] tilattomissa protokollissa tunnistamiskriteereinä, jolla tunnistetaan asiakkaan useita toisiinsa liittyviä pyyntöjä ja osoitetaan ne yhteen istuntoon. Näissä evästeissä on pitkä numeroita ja kirjaimia sisältävä tunnus, joka myös tallennetaan palvelimelle. Jos tunnukset vastaavat toisiaan, asiakas voi lähettää pyynnön palvelimelle. Istunto ja eväste poistetaan heti, kun sivu suljetaan.

Evästeitä, jotka eivät ole pakollisia sivuston käytössä, ovat muun muassa Google Analyticsin evästeet. Katso niiden osalta kohta 3.

3. Google Analyticsin käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä, Google Inc:n (Google) verkkoanalyysipalvelua, verkkosivustomme käytön analysointiin ja sen parantamiseen säännöllisesti. Kerättyjen tilastojen avulla voimme parantaa tarjontaa ja tehdä siitä houkuttelevamman käyttäjän kannalta.

Google Analytics käyttää evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voimme analysoida, miten käytät verkkosivustoamme. Tiedot, joita eväste luo käytöstäsi, toimitetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sille. Tämän verkkosivuston operaattorin esittämän pyynnön mukaan Google käyttää sitten näitä tietoja arvioimaan, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa, luomaan raportteja verkkosivuston toiminnoista ja tarjoamaan verkkosivuston operaattorille muita palveluja, jotka liittyvät verkkosivuston käyttöön ja verkon käyttöön. IP-osoitteestasi tehdään tunnistamaton eikä sitä yhdistetä mihinkään muuhun Googlen keräämään tietoon.

Evästeiden voimassaoloaika on 24 kuukautta.

Jos haluat estää sen, että Google kerää tai käsittelee evästeen luomia tietoja (myös IP-osoitettasi) verkkosivuston käytön yhteydessä, voit asentaa Googlen selaimen lisäosan tästä linkistä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisäosan vaihtoehtona voit myös käyttää tätä linkkiä keräämisen estämiseen:

Siinä asetetaan opt-out-eväste, jolla estetään tietojesi kerääminen verkkosivustoltamme jatkossa. Tämä koskee vain tätä selainta ja vain tätä verkkosivustoa. Jos poistat evästeet selaimeltasi, sinun on asetettava opt-out-eväste uudelleen.

Lisätietoa tietojen käsittelystä Google Analyticsin yhteydessä on myös Google Analyticsin ohjeissa (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

4. YouTuben käyttö

Haluamme antaa sinulle mahdollisimman paljon tietoa eri tiedonvälitysmuodoissa. Verkkosivustollamme on upotettuja YouTube-videoita. Me mahdollistamme yhdistymisen YouTubeen. YouTube on Google Inc:n palvelu osoitteessa Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Kaikissa verkkosivustomme YouTube-videoissa on käytössä yksityisyydensuojaa parantava malli. YouTube tarjoaa yksityisyydensuojaa parantavan mallin jolla varmistetaan, ettei YouTube tallenna henkilötietojasi sisältäviä evästeitä tietokoneellesi. Kun verkkosivustoa käytetään videoiden upottamisessa, IP-osoite välitetään. Sitä ei osoiteta millekään tiedoille, jos et ole ennen sivun hakemista kirjautunut YouTubeen tai muuhun Googlen palveluun tai jos et ole kirjautunut pysyvästi.

Kun napsautat videota sen toistamiseksi, yksityisyydensuojaa parantava tila tarkoittaa, että YouTube tallentaa tietokoneellesi vain evästeitä, jotka eivät sisällä henkilökohtaisesti yksilöitävissä olevaa tietoa. Nämä evästeet voidaan poistaa käytöstä selaimen asetuksista ja lisäosista. YouTube asentaa istuntoevästeen, joka poistetaan, kun suljet selaimen.

Upotetuista YouTube-videoista on lisätietoa YouTuben tietosivulla osoitteessa https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de

Lisätiedot

* Deutsche Bahniin kuuluvat kaikki Deutsche Bahn AG:n tytäryhtiöt.
"* Deutsche Bahniin kuuluvat kaikki Deutsche Bahn AG:n tytäryhtiöt.“