Privacy Policies Slovenia

Privacy Policy Slovenia

M91_DBF3243_39l

Politika zasebnosti

Hvala za obisk našega spletnega mesta. Veseli nas, da se zanimate za družbo Deutsche Bahn (AG)* kot morebitnega delodajalca. Za nas je posebej pomembno varstvo osebnih podatkov kandidatov**, zaposlenih in vseh tretjih oseb, povezanih z nami.

Družba Deutsche Bahn pri obdelavi osebnih podatkov upošteva vse ustrezne zakonske določbe glede zasebnosti in varnosti podatkov, veljavnih v zadevnih državah, ter naše notranje predpise o zasebnosti.

To obvestilo o varovanju zasebnosti nudi informacije o tem, kako družba Deutsche Bahn obravnava vaše osebne podatke, zbrane na spletnih straneh zaposlitvenega portala družbe Deutsche Bahn, ali na drugačen način posredovane družbi Deutsche Bahn zaradi spletne prijave, in pojasnjuje upravljanje vaših osebnih podatkov med trajanjem prijavnega postopka.

Za večjo jasnost je to obvestilo o varovanju zasebnosti razdeljeno na tri poglavja: Prvo poglavje A nudi splošne informacije, relevantne za vsa hčerinska podjetja družbe Deutsche Bahn, ki uporabljajo te spletne strani za svoje prijavne postopke. Nato so v poglavju B razložene specifične informacije o zasebnosti glede na države in hčerinska podjetja, poglavje C pa vam omogoča nadaljnji vpogled v ustrezne tehnične informacije.
 

Poglavje A – Splošne informacije

1. Kakšen je namen zbiranja osebnih podatkov?

Družba Deutsche Bahn potrebuje vaše osebne podatke za obravnavo vaše prijave. Podatki, ki ste nam jih posredovali v sklopu svoje prijave, bodo uporabljeni in obdelani samo za namen izbire kandidata. Za obravnavo vaše prijave bomo uporabili samo informacije, ki ste nam jih posredovali neposredno. To lahko vključuje podrobnosti, ki ste jih shranili na spletnih kariernih omrežjih ali drugih zaposlitvenih portalih.

Prav tako želimo, da je prijavni postopek za vas čim bolj preprost. Vašo prijavo bomo upoštevali za druga delovna mesta v naših hčerinskih podjetjih. V tem primeru bomo morda stopili v stik z vami in vas povabili k prijavi na drugo delovno mesto, če se vaš profil z njim ujema, nato pa se sami odločite, ali vas prijava zanima. Enako velja za vse hipotetične prijave, ki ste nam jih morda posredovali.

2. Katere osebne podatke zbiramo?

Beležimo vaše osebne podatke, ki so relevantni za prijavni postopek ali nam jih posredujete med njim (vključno, vendar ne omejeno na priimek, ime, naslov, e-naslov, delovno mesto, na katero ste se prijavili, in podrobnosti na vaši prijavi). Za temeljito upoštevanje vaše prijave bomo morda potrebovali informacije o vaši predhodni poklicni karieri in druge podobne informacije.
V primeru hipotetične prijave, ki se ne navezuje na konkretno delovno mesto, vas povprašamo tudi o vaših interesih (npr. glede lokacije in skupin zaposlitve, ki vas zanimajo), da lahko upoštevamo vašo prijavo za druge primerne zaposlitve.

V primeru spletne prijave osebne podatke posredujete na spletnih obrazcih in naložite ustrezne dokumente. V primeru drugih prijavnih kanalov si zabeležimo ustrezne informacije iz vaše prijave in shranimo vaše prijavne dokumente.

3. Kdo obdeluje informacije iz vaše prijave?

Zaradi organizacijske strukture družbe Deutsche Bahn in načina prijave, ki ste ga izbrali, bodo vašo prijavo morda obdelali različni oddelki.
V vseh primerih bo vaše osebne podatke obdelala izključno enota, ki je odgovorna za zaposlovanje, in če je to potrebno, ponudniki storitev, ki so pogodbeno in pravno zavezani k upoštevanju veljavnih predpisov o zasebnosti.

4. Kdo je obveščen o vaši prijavi?

Vaši osebni podatki so obravnavani strogo zaupno in bodo posredovani samo pristojnim osebam, vključenim v postopek zaposlovanja, ter podizvajalcem, ki med postopkom izbire morda zagotavljajo potrebne storitve (npr. dobavitelji spletnega preizkusa). Za več podrobnosti o podizvajalcih glede na državo in raven hčerinskega podjetja glejte poglavje B.
Če boste v izboru za zaposlitev, bo izbiranje in posledična uporaba ali razkrivanje vaših informacij omejeno na splošno sprejete namene, povezane z zaposlitvijo, in osebam, ki jih morajo poznati. To vključuje informacije, razkrite tretjim ponudnikom za zahtevano predzaposlitveno preverjanje, preverjanje in vse druge pravne ali regulativne zahteve.

Pri spletni prijavi vas prosimo za odločitev, na kateri ravni lahko delimo vaše osebne podatke:


• V primeru, da izberete »na državni ravni« bo vaš profil viden osebju, odgovornemu za zaposlovanje znotraj države, v kateri se nahaja delovno mesto, ali ste jo v hipotetičnem prijavnem postopku izbrali kot državo, ki vas zanima.


• V primeru, da izberete »na mednarodni ravni« bo vaš profil viden osebju, odgovornemu za zaposlovanje, neodvisno od države, v kateri se nahajajo. To pomeni, da imajo dostop do vaše prijave/profila vsi odgovorni zaposleni vseh podjetij skupine DB, ki uporabljajo to platformo za svoje postopke zaposlovanja, vključno, če je to primerno, z zaposlenimi pri njihovih obdelovalcih podatkov. Podjetja skupine DB, na katere se to dejansko nanaša, si lahko ogledate v pregledu priloženih lokalnih politik zasebnosti (glejte poglavje B). V skupini DB veljajo enotni minimalni standardi za obravnavanje osebnih podatkov v skladu z našo globalno politiko zasebnosti. To še posebej pomeni, da je vašo prijavo/profil nedopustno uporabljati za druge namene, razen za naš postopek zaposlovanja, opisanega v politiki zasebnosti. Kljub temu upoštevajte, da zaradi številnih lokalno veljavnih predpisov o varstvu podatkov obstajajo različne ravni varstva, ki jih določa zadevni predpis o zasebnosti v različnih državah.
Če ste poleg spletne prijave uporabili kakršen koli drug prijavni kanal, bodo vaši osebni podatki deljeni samo znotraj države, v kateri se zaposlitev nahaja.


Svojo odločitev glede vidnosti svoje prijave lahko kadar koli spremenite, na primer lahko prekličete odločitev o mednarodni vidnosti. Če želite to storiti, glejte poglavje B ter poiščite zadevno državo in razdelek specifičnega hčerinskega podjetja za konkretni e-naslov.

5. Kako lahko spremenite svoje osebne podatke?

V primeru spletne prijave lahko kadar koli dostopite do in posodobite svoj profil ter osebne informacije v zaposlitvenem portalu, vključno s svojimi osebnimi podatki in dodanimi dokumenti. Poleg tega je mogoče, da prek svojega profila prekličete prijavo na delovno mesto.
Če želite, da takoj izbrišemo vaš profil in/ali nekatere ali vse vaše prijave, v poglavju B najdete e-naslov, na katerega pošljete zahtevo za izbris. O tem bomo obvestili tudi vse podizvajalce (npr. za spletne preizkuse), ki so morda prejeli vaše osebne podatke, in zahtevali takojšni izbris vaših osebnih podatkov.

6. Kdaj se vaši osebni podatki izbrišejo?

Zaradi različnih pravil izbrisa, ki temeljijo na različni veljavni lokalni zakonodaji o varstvu podatkov, za nadaljnje podrobnosti glejte poglavje B. Vaše osebne podatke bomo hranili samo tako dolgo, kot je to potrebno.

7. Imate vprašanja o zasebnosti podatkov?

Vprašanja in predloge na temo zasebnosti lahko naslovite na naše strokovnjake za varstvo podatkov v zadevnih državah in hčerinskih podjetjih, navedenih v poglavju B.

Poglavje B – Dodatne specifične informacije za države in hčerinska podjetja

V skupini Arriva (»mi«) smo zavezani k varovanju in spoštovanju vaše zasebnosti. Svoje storitve opravljamo kot del skupine Deutsche Bahn (AG).

Te informacije opredeljujejo dodatno podlago, na kateri bomo obdelovali vse osebne podatke, ki jih zbiramo o vas, ali nam jih posredujete sami, kot to zahteva lokalna zakonodaja.  Natančno preberite naslednje razdelke, da boste razumeli naša mnenja in prakse glede vaših osebnih podatkov in kako jih bomo obravnavali, poleg splošnih praks, podrobno opisanih v poglavjih A in C. Z obiskom https://jobs.deutschebahngroup.careers/jobs/Home ali posredovanjem svojih informacij v okoliščinah, opisanih v poglavju A, sprejemate in soglašate s praksami, opisanimi v tej politiki.

Za namene zakonodaje o varstvu podatkov je upravljavec podatkov Arriva Alpetour d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.  


1. Občutljivi osebni podatki.

Morda bomo v določenih okoliščinah obdelovali občutljive osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v sklopu svojega prijavnega postopka. To bomo storili samo z vašo privolitvijo.

2. Kako uporabljamo vaše osebne podatke in kakšna je pravna podlaga za takšno obdelavo?

Zgoraj opisano zbiranje osebnih podatkov je običajno obvezno, in če takšni osebni podatki niso posredovani, vam ne bomo mogli nuditi informacij, izdelkov in storitev.  Kjer zbiranje kakršnih koli osebnih podatkov ni obvezno, vas bomo o tem pred zbiranjem obvestili, obvestili pa vas bomo tudi o posledicah neuspešnega posredovanja ustreznih osebnih podatkov.

Naša pravna podlaga za zgoraj opisano zbiranje in uporabo osebnih podatkov bo odvisna od zadevnih osebnih podatkov in specifičnega konteksta, v katerem jih zbiramo. 

Vendar pa bomo običajno obdelali vaše osebne informacije samo:

  • če smo za to pridobili vašo privolitev,
  • če je obdelava potrebna za izvajanje naše pogodbe z vami ali
  • če je obdelava v našem zakonitem interesu ali interesu tretjih osebter takšni interes ne prevlada nad interesom varstva vaših podatkov ali temeljnih pravic in svoboščin ter
  • če smo pravno zavezani k obdelavi vaših osebnih informacij.

3. Informacije, ki ste jih posredovali

Vaše osebne informacije uporabljamo, kot sledi:


Namen obdelave

Pravna podlaga za obdelavo

Za ugotavljanje pravice posameznika do dela v Republiki Sloveniji

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti.

Za oceno kandidatovega znanja in spretnosti ter preverjanje preteklosti za določeno vlogo

Privolitev, ki ste jo posredovali.

Za komunikacijo s kandidatom med postopkom (e-naslov, mobilna tel. številka, naslov)

Privolitev, ki ste jo posredovali.

Podatki kandidata, uporabljeni za pripravo ponudbene dokumentacije in izdelavo predzaposlitvenega vnosa v sistem Workday

Potrebno za izvajanje pogodbe z vami ali za opravljanje korakov za sklepanje pogodbe.

Da vodjem zaposlovanja in kadrovskim referentom omogočimo iskanje primernih kandidatov za vloge na podlagi specifikacije ali splošne prijave (iskanje talentov) – lahko je mednarodno in znotraj skupine DB.

Privolitev, ki ste jo posredovali.

Da zbiramo podatke o enakih možnostih in o tem poročamo v postopku zaposlovanja. Hranimo jih 6 mesecev.

Privolitev, ki ste jo posredovali.

Da kandidatom omogočimo ogled in prijavo na položaje znotraj skupine DB

Privolitev, ki ste jo posredovali.

4. Deljenje vaših informacij

Vaše osebne podatke bomo morda razkrili naslednjim kategorijam prejemnikov za namene, opisane v tem obvestilu o varovanju zasebnosti:

  • Tretji ponudniki storitev, ki bodo obdelovali osebne podatke v našem imenu (kot so ponudniki IT-storitev Microsoft in Cherwell, ponudniki komunikacijskih storitev in ponudniki analitike, kot je Google)
  • Sistema Workday in Avature, ki zagotavljata naše kadrovanje in zaposlovanje
  • Družba Deutsche Bahn AG in druga podjetja znotraj skupine Arriva, ki bodo obdelovala osebne podatke v povezavi s kakršnimi koli dogovori znotraj skupine.

5. Hranjenje podatkov

Vaših osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot je potrebno za izpolnjevanje namenov, zaradi katerih smo jih zbrali, razen če zakonodaja dovoljuje ali zahteva, da jih hranimo dlje. 

Spodnja tabela podrobneje razlaga, kako dolgo hranimo različne vrste informacij za:


Informacije

Obdobje hranjenja

Neuspešne ali preklicane prijave

120 dni po obvestilu ali preklicu

Uspešne prijave

60 dni po koncu zaposlitve

Profil kandidata

120 dni po izbrisu zadnje prijave ali 120 dni po vaših navodilih za ohranitev profila


Profili kandidatov bodo samodejno izbrisani v skladu z zgornjimi obdobji hranjenja, o tem dejanju pa bo poslano obvestilo na e-naslov, ki ste ga posredovali. Tako boste lahko ponovno potrdili svoj interes za ohranitev profila.

6. Vaše pravice do varstva podatkov

V povezavi z varstvom podatkov imate naslednje pravice:

  • Če želite dostopiti, popraviti, posodobiti ali zahtevati izbris svojih osebnih informacij, lahko to kadar koli storite tako, da nam pošljete e-sporočilo na  dpo@arriva.si. Poleg tega lahko nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov, nas zaprosite za omejitev obdelave ali zahtevate njihov prenos. Tudi te pravice lahko uveljavite tako, da pošljete e-sporočilo na  dpo@arriva.si.
  • Če smo vaše osebne informacije zbrali in obdelali z vašo privolitvijo, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete.  Preklic privolitve ne bo vplival na zakonitost kakršne koli obdelave, ki smo jo opravili pred preklicem, kot tudi ne bo vplival na obdelavo vaših osebnih informacij, opravljeno na drugi zakoniti podlagi.

Odzovemo se na vse zahteve, prejete od posameznikov, ki želijo uveljaviti svoje pravice do varstva podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

7. Mednarodno prenašanje informacij

Vaše osebne informacije se morda prenašajo in obdelujejo v državah, ki niso država, v kateri prebivate.  Te države imajo lahko zakonodajo o varstvu podatkov, ki se morda razlikuje od zakonodaje v vaši državi.

Natančneje, morda bomo uporabljali tretje ponudnike storitev, ki se nahajajo v Španiji, Nemčiji in na Nizozemskem.  To pomeni, da bodo zbrane osebne informacije morda obdelane v teh državah.  Sprejeli smo ustrezne varovalne ukrepe, s katerimi bodo vaši osebni podatki ostali zavarovani v skladu s tem obvestilom o varovanju zasebnosti.

8. Vprašanja glede tega obvestila o varovanju zasebnosti

Če imate kakršna koli vprašanja, pomisleke ali pritožbe glede tega obvestila o varovanju zasebnosti ali našem obravnavanju vaših osebnih podatkov, nam lahko pošljete e-sporočilo na  dpo@arriva.si. ali nam pišete na naslednji naslov:

Arriva Alpetour d.o.o. 

DPO 

Ulica Mirka Vadnova 8 

4000 Kranj 


Če z odgovorom niste zadovoljni, lahko uslužbencu za varstvo podatkov podjetja Arriva PLC pošljete e-sporočilo na data.protection@arriva.co.uk.

Glede našega zbiranja in uporabe vaših osebnih informacij imate pravico do pritožbe organu za varstvo podatkov.  Če se nahajate v Evropskem gospodarskem prostoru, stopite v stik s svojim lokalnim organom za varstvo podatkov. (Podatki za stik z organi za varstvo podatkov v Evropskem gospodarskem prostoru, Švici in določenih neevropskih državah so na voljo na spletni strani Evropske komisije na naslednji povezavi): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Poglavje C – Tehnične informacije

1. Kako se vaši osebni podatki prenašajo?

Internetni strežniki naših ponudnikov izpolnjujejo trenutne varnostne standarde, zato vaše osebne podatke varujejo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem in izbrisom. Prenašanje vaših osebnih podatkov na strežnike se izvaja z varnostnimi standardi metode TLS z najsodobnejšim šifriranjem.

2. Kaj za nas pomeni varnost osebnih podatkov?

Os servidores de Internet do nosso prestador cumprem os padrões de segurança atuais e portanto, oferecem proteção contra a perda, uso indevido, acesso não autorizado, divulgação, modificação e exclusão dos seus dados pessoais. A transmissão dos mesmos para os servidores é realizada de acordo com os padrões de segurança do método TLS com encriptação de última geração.

3. Ali so te spletne strani na voljo kadar koli?

Družba Deutsche Bahn ne zagotavlja stalne razpoložljivosti spletnih strani. Trudimo se preprečitinapake in jih hitro odpravljati.

4. Kaj je piškotek?

Piškotek je majhna datoteka, običajno sestavljena iz črk in številk. Piškotki ne morejo poškodovati vaše naprave in ne vsebujejo virusov. Datoteka se naloži na vaš računalnik, tablični računalnik, pametni telefon ali na katero koli drugo napravo, če to napravo uporabite za obisk spletne strani. Lastniki spletnih strani pogosto uporabljajo piškotke za učinkovito delovanje njihovih spletnih strani in za statistične podatke.

5. Kako se piškotki uporabljajo na naših straneh?

Med drugim uporabljamo piškotke, ki so dejavni od začetka vašega obiska naše spletne strani do zaključka seje brskalnika. Ko zaprete svoj internetni brskalnik, se ti piškotki prekličejo in izbrišejo. Takšni piškotki se pogosto imenujejo »sejni piškotki«.
Portali ne uporabljajo trajnih piškotkov.

6. Sejni piškotki

Sejnih piškotkov ni mogoče onemogočiti, saj so potrebni za uporabo te spletne strani.
Platforma na protokolih brez stanja uporablja »piškotek PHPSESSID« in »piškotek ScustomPortal-[...]« kot identifikacijski merili za prepoznavanje različnih povezanih zahtev odjemalca in njihovo določanje eni seji. V teh piškotkih se nahaja dolga alfanumerična oznaka, ki se prav tako shrani na strežniku. V primeru, da se obe oznaki ujemata, je odjemalcu dovoljeno pošiljanje zahteve na strežnik. Seja in piškotek sta uničena takoj, ko se stran zapre.

7. Piškotki Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike družbe Google Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja piškotke, ki so shranjeni na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe naše spletne strani. Ta piškotek ustvari informacije o vaši uporabi spletne strani, ki so nato prenesene na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo.
Na tej spletni strani je omogočena anonimizacija naslova IP, zato Google skrajša vaš naslov IP znotraj držav članic Evropske unije ali drugih pogodbenih državah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izrednih primerih se celoten naslov IP prenese na Googlov strežnik v ZDA in nato skrajša tam.
Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta uporabil informacije za oceno uporabe spletnega mesta uporabnikov, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu ter zagotavljanje nadaljnjih storitev upravljavcu spletnega mesta, ki so povezane s spletnim mestom in uporabo interneta. Naslov IP, ki ga prenese vaš brskalnik v kontekstu storitve Google Analytics, ni povezan z drugimi Googlovimi informacijami.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z inaktivacijo gumba. Upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcionalnosti naših spletnih strani.

8. Videi YouTube

Na naših spletnih straneh so vdelani videi, ki so morda shranjeni na omrežju YouTube. Družba Deutsche Bahn samo omogoča povezavo do omrežja YouTube. YouTube je storitev družbe Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Za vse videe YouTube na zaposlitvenem portalu je omogočen tako imenovan »način izboljšane zasebnosti«, ki ga zagotavlja YouTube. Zato YouTube na vaš računalnik ne shranjuje nobenih piškotov z vašimi osebnimi podatki. Takoj ko s klikom zaženete vdelane videe, je vaš naslov IP predan omrežju YouTube. Zaradi načina izboljšane zasebnosti YouTube na vašem računalniku shrani samo piškotke, ki ne vsebujejo nobenih osebno določljivih podatkov. Tem piškotkom se je mogoče izogniti z zadevnimi nastavitvami in izboljšavami brskalnika. Nadaljnje informacije o vdelovanju videov lahko poiščete na informacijski strani omrežja YouTube.

9. Kaj pa druge spletne strani in storitve tretjih oseb?

Spletne strani zaposlitvenega portala družbe Deutsche Bahn lahko zdaj ali v prihodnosti vsebujejo povezave do drugih spletnih strani. Nismo in ne moremo biti odgovorni za prakse zasebnosti ali vsebino na katerem koli spletnem mestu, ki ni v naši lasti ali ga ne upravljamo. Poleg dejstev, opisanih v tem obvestilu o varovanju zasebnosti, nobenih vaših osebnih podatkov ne delimo z nobenim spletnim mestom, do katerega vidjo lastnosti povezav, čeprav lahko delimo združene, neosebno določljive informacije z drugimi tretjimi osebami. Preglejte ta spletna mesta, da spoznate njihove politike zasebnosti in svoje pravice, ki izhajajo iz njih.

Dodatne informacije

* Družbi Deutsche Bahn pripadajo vsa hčerinska podjetja skupine Deutsche Bahn AG.
** Zaradi boljše berljivosti je opuščena sočasna uporaba moških in ženskih jezikovnih oblik. Vsi opisi se nanašajo na oba spola.