Privacy Policies Serbia

Privacy Policy Arriva

M91_DBF3243_39l

Политика приватности

Хвала вам што сте посетили наш веб-сајт. Драго нам је да сте заинтересовани за компанију Deutsche Bahn (AG)* као потенцијалног послодавца. Заштита личних података кандидата**, запослених и свих трећих страна које су повезане са нама, изузетно нам је важна.

Приликом обраде личних података, компанија Deutsche Bahn узима у обзир одговарајуће законске одредбе о приватности и безбедности података које се примењују у одговарајућим земљама, као и наше интерне прописе о приватности.

Ово Обавештење о приватности пружа информације о томе како компанија Deutsche Bahn поступа са приватним подацима прикупљеним путем веб-страница за пријављивање за посао у компанији Deutsche Bahn или информацијама које на други начин доставите компанији у вези са вашом онлајн пријавом и такође објашњава начин руковања са вашим подацима током обраде ваше пријаве.

Ради јасноће, ово Обавештење о приватности је подељено у три одељка: Први одељак А, пружа опште информације које се односе на све подружнице компаније Deutsche Bahn које користе ове веб-странице за пријављивање за посао. Затим су у одељку Б објашњене појединости везанe за приватност које се односе на поједине земље и подружнице. Одељак Ц вам пружа додатни увид у технички релевантне информације.Део А – Опште информације

1. Која је сврха прикупљања личних података?

Компанији Deutsche Bahn су потребни ваши лични подаци како би обрадила вашу пријаву за посао. Подаци које нам доставите у оквиру пријаве ће бити коришћени и обрађивани само у сврху одабира кандидата. Приликом обраде ваше пријаве користићемо само информације које нам директно доставите. Ово може да укључује и податке које сте објавили на онлајн каријерним мрежама или другим сајтовима за запошљавање..

Поред тога, наш циљ је да процес пријављивања за посао учинимо што лакшим за вас. Вашу пријаву ћемо узети у обзир и за друге позиције у нашим подружницама. У том случају, можемо вас контактирати и позвати да се пријавите и за неку другу позицију ако ваш профил испуњава услове. Ви сами одлучујете да ли ћете се пријавити. Ово се такође односи на све самоиницијативне пријаве за посао које сте нам евентуално послали.


2. Које личне податке прикупљамо?

Прикупљамо личне податке који су релевантни за процес пријављивања за посао и које нам доставите у оквиру тог процеса (укључујући, без ограничења, презиме, име, адресу, адресу е-поште, позицију за коју се пријављујете и податке из ваше пријаве). Да бисмо могли детаљно да размотримо вашу пријаву, можда ће нам бити потребне информације о вашој досадашњој професионалној каријери и друге сличне информације.

У случају самоиницијативне пријаве за посао која се не односи на конкретну позицију, такође тражимо да наведете своја интересовања (нпр. у погледу локације и група послова за које сте заинтересовани) како бисмо могли да вас узмемо у обзир за одговарајуће послове. У случају онлајн апликације, уносите личне податке у онлајн обрасце и отпремате одговарајућа документа. У случају осталих канала за пријављивање, бележимо релевантне информације из ваше пријаве за посао и чувамо ваша документа достављена уз пријаву


3. Ко обрађује информације из ваше пријаве за посао?

Због организационе структуре компаније Deutsche Bahn и у зависности од начина пријављивања који изаберете, вашу пријаву за посао могу да обрађују различите дивизије компаније. У свим случајевима, ваше личне податке ће искључиво обрађивати јединица која је одговорна за регрутовање и, по потреби, добављачи услуга који су уговорно и законски обавезани да поштују важеће прописе о заштити приватности.


4. Ко ће бити обавештен о вашој пријави за посао?

Ваши лични подаци се третирају строго поверљиво и биће доступни само компетентним особама укљученим у процес регрутовања, као и подизвођачима који могу да пружају потребне услуге током процеса селекције (нпр. добављачи онлајн тестова). За више детаља о подизвођачима на нивоу земље и подружнице погледајте одељак Б. Ако будете разматрани за запослење, прикупљање и накнадно коришћење или откривање ваших информација биће ограничено на опште прихваћене сврхе у вези са запошљавањем, као и на особе које морају да буду упознате са информацијама. Ово укључује откривање информација независним добављачима ради спровођења провере пре запослења, верификације и испуњавања свих правних и законских захтева.

Ако се пријављујете онлајн, од вас тражимо да одлучите у којој мери нам је дозвољено да делимо ваше личне податке:

• У случају да изаберете „Национално“, ваш профил ће бити видљив особљу одговорном за запошљавање у земљи у којој се налази позиција или коју сте изабрали као земљу за коју сте заинтересовани приликом слања самоиницијативне пријаве за посао.

• У случају да изаберете „Међународно“, ваш профил ће бити видљив особљу одговорном за запошљавање без обзира у којој земљи се налазе. То значи да ће сви одговорни запослени у свим компанијама у оквиру DB Group који користе ову платформу за потребе регрутовања, укључујући, ако је применљиво, запослене код одговарајућих обрађивача података, моћи да приступе вашој пријави/профилу. Можете сазнати на које компаније у оквиру DB Group се ово у пракси односи ако погледате преглед приложених локалних политика приватности (погледајте одељак Б). У складу са нашом Глобалном политиком приватности, унутар DB Group се примењују униформни минимални стандарди за поступање са личним подацима. Нарочито је недопустиво коришћење ваше пријаве/профила за друге сврхе осим за процес пријављивања за посао као што је описано у нашој Политици приватности. Ипак, имајте на уму да због различитих локално важећих прописа о заштити података у различитим земљама постоје различити нивои заштите у складу са прописима о приватности.

Ако сте се пријавили за посао путем неког другог канала осим онлајн пријављивања, ваши лични подаци ће бити дељени само у земљи у којој се налази посао. Своју одлуку о видљивости можете да промените у било ком тренутку, на пример, можете да одлучите да поништите своју одлуку о видљивости на међународном нивоу. Ако желите да то учините, погледајте део Б, као и одељак са подацима о одговарајућој земљи и подружници, да бисте сазнали конкретну адресу е-поште.


5. Како можете да промените своје личне податке?

У случају онлајн пријаве за посао, у било ком тренутку можете да приступите страницама за запошљавање и ажурирате свој профил и личне информације, укључујући било које личне податке и приложене документе. Поред тога, преко свог профила можете и да повучете пријаву за одређену позицију. Ако желите да избришете свој профил и/или неке или све ваше пријаве без одлагања, погледајте део Б да бисте сазнали преко којих адреса е-поште можете да захтевате брисање. У том случају обавестићемо и све подизвођаче (нпр. добављаче онлајн тестова) који су можда добили ваше личне податке и захтеваћемо неодложно брисање свих ваших личних података.


6. Када се ваши лични подаци бришу?

Због различитих правила о брисању која се заснивају на различитим локалним законима о заштити података, погледајте одговарајуће одељке у делу Б ради додатних информација. Ваше личне податке ћемо чувати само онолико дуго колико је неопходно..


7.Да ли имате питања о приватности података?

Питања и предлоге везане за тему приватности упутите нашим стручњацима за заштиту података у одговарајућим земљама и подружницама, као што је наведено у делу Б.Део Б – Додатне информације о земљама и подружницама

Arriva Group (у даљем тексту „Ми“) је посвећена заштити и поштовању ваше приватности. Своје услуге пружамо у оквиру Deutsche Bahn (AG) Group. Ове информације пружају додатни основ у складу са којим обрађујемо све личне податке које прикупљамо од вас или које нам доставите, као што је предвиђено локалним законом. Пажљиво прочитајте следеће да бисте разумели наше погледе и праксе у вези са вашим личним подацима и начином на који поступамо са њима, поред општих пракси описаних у деловима А и Ц. Посетом https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjobs.deutschebahngroup.careers%2Fjobs%2FHome&data=02%7C01%7Ckarabinasr%40arriva.co.uk%7C1c40557ea7b844e6fb7608d6aeb6d301%7C694828a9151a45e19a5fd75029018591%7C0%7C0%7C636888497596490374&sdata=gdJSjgXZqm41O8lyUnuOOn7tNX7ha6iiUAsegfHsR34%3D&reserved=0 или пружањем својих информација као што је описано у делу А, потврђујете да прихватате и да сте сагласни са праксама описаним у овој политици. За потребе поштовања законодавства о заштити података, контролор података је

Аррива Литас доо Пожаревац, Моше Пијаде 9, 12000 Пожаревац, Србија.


1. Осетљиви лични подаци.

У неким ситуацијама можемо да обрађујемо осетљиве личне податке које нам доставите у оквиру ваше пријаве за посао. То ћемо чинити само уз ваш пристанак.


2. Како користимо ваше личне податке и која је правна основа такве обраде?

Горе описано прикупљање личних података је најчешће обавезно и, ако такви лични подаци не буду достављени, нећемо моћи да вам пружимо информације, производе и услуге. Када прикупљање личних података није обавезно, обавестићемо вас о томе пре прикупљања, као и о свим последицама недостављања релевантних личних података.

Правна основа за горе описано прикупљање и коришћење личних информација зависи од конкретних личних информација и специфичног контекста прикупљања података. Међутим, ваше личне информације ћемо обрађивати само:

• ако за то имамо вашу сагласност;

• ако је обрада неопходна да би се спровео уговор закључен са вама; или

• ако је обрада у нашем легитимном интересу или интересу треће стране и ако тај интерес није надјачан вашим интересом у погледу заштите података или основним правима и слободама; и

• ако имамо правну обавезу да обрадимо ваше личне податке.


3. Информације које нам достављате.

Ваше информације користимо на следећи начин:

Сврха обраде / Правна основа обраде

• Да би се утврдило право појединца да ради у Србији > Обрада је неопходна да би се испунила правна обавеза.

• Да би се провериле вештине кандидата за одређену улогу > Ви дајете сагласност.

• Да бисмо комуницирали са кандидатом током процеса (е-пошта, мобилни телефон, адреса) > Ви дајете сагласност.

• Подаци кандидата се користе за сачињавање документације за понуду и прављење уноса за предзапошљавање у систему Workday > Неопходно је за спровођење уговора са вама или у оквиру припреме за закључивање уговора.

• Да би се менаџерима за запошљавање и регрутерима омогућило проналажење одговарајућих кандидата за улоге на основу спецификација или генеричких пријава (претраживање талената) – може да буде на међународном нивоу, широм DB Group. > Ви дајете сагласност.

• Да би се прикупили подаци везани за пружање једнаких шанси и извештавало о томе током целокупног трајања процеса регрутовања. Поред тога, након 6 месеци да би се сачували подаци за потребе обуке (подаци неће бити повезани са појединцем након 6 месеци).> Ви дајете сагласност.

• Да би се кандидату омогућило да прегледа и да се пријављује за улоге (послове) широм DB Group > Ви дајете сагласност.4. Дељење ваших информација

Можемо да откријемо ваше личне податке следећим категоријама прималаца, у сврхе описане у Обавештењу о приватности:

• Независни добављачи услуга који ће у наше име обрађивати личне податке (нпр. добављачи ИТ услуга као што су Microsoft и Cherwell, добављачи комуникационих и аналитичких услуга као што је Google)

• Workday и Avature, који су добављачи наших апликација за кадровску службу и регрутовање

• Deutsche Bahn AG и друге компаније унутар Arriva Group које ће обрађивати личне податке везане за уговоре који се склапају унутар Групе.5. Чување података

Ваше податке нећемо чувати дуже него што је потребно да бисмо остварили сврху за коју смо сакупили те личне информације, осим ако закон дозвољава или захтева да их чувамо дуже. Табела у наставку детаљније објашњава колико дуго ћемо Ми чувати различите врсте информација.

Информација / Период чувања

• Неуспешне или повучене пријаве за посао > 6 месеци након обавештења или повлачења

• Успешне пријаве за посао > 6 година од датума окончања запослења

• Профил кандидата > 6 месеци након брисања последње пријаве за посао или 6 месеци након ваше инструкције да сачувамо ваш профил6. Ваша права у погледу заштите података

Имате следећа права у погледу заштите података:

• Ако желите да приступите, исправите, ажурирате или захтевате брисање ваших личних информација, то можете учинити у било ком тренутку тако што ћете нас контактирати на data.protection@arriva.rs.

• Поред тога, можете да се успротивите обради ваших личних информација, да затражите ограничавање обраде ваших личних информација или да захтевате преносивост ваших личних података. И у овом случају своја права можете да остварите тако што ћете нас контактирати на data.protection@arriva.rs.

• Ако смо ваше личне податке прикупили и обрадили на основу вашег пристанка, онда у било ком тренутку можете да повучете тај пристанак. Повлачење пристанка неће утицати на законитост обраде коју смо обавили пре повлачења пристанка, нити ће утицати на обраду ваших личних информација која се обавља по другим законитим основама осим вашег пристанка.

Испуњавамо све захтеве које примимо од појединаца који желе да остваре своја права у погледу заштите података у складу са важећим законима о заштити података.7. Међународни пренос података

Ваше личне информације могу да буду пренете и обрађиване у другим земљама осим земље у којој имате пребивалиште. Ове земље могу да примењују законе о заштити података који се разликују од закона у вашој земљи.

Конкретно, можемо да користимо услуге независних добављача који се налазе у Шпанији, Немачкој и Холандији. То значи да када прикупимо ваше личне информације, оне могу да се обрађују у овим земљама. Међутим, применили смо одговарајуће мере заштите како бисмо осигурали да ће ваши лични подаци бити заштићени у складу са овим Обавештењем о приватности.8. Питања у вези са овим Обавештењем о приватности

Ако имате било какво питање, недоумицу или жалбу у вези са овим Обавештењем о приватности или нашим руковањем вашим личним подацима, можете нас контактирати путем е-поште на data.protection@arriva.rs или слањем писма на следећу адресу:


Аррива Литас доо Пожаревац

Моше Пијаде \ т

12000 Пожаревац

Србија


Ако не будете задовољни одговором, можете да контактирате Службеника за заштиту података у компанији Arriva plc на data.protection@arriva.co.uk

Такође имате право да се жалите органу задуженом за заштиту података, у вези са нашим прикупљањем и коришћењем ваших личних информација. Ако се налазите у Европском економском простору, контактирајте локални орган за заштиту података. (Контакт подаци органа за заштиту података у Европском економском простору, Швајцарској и одређеним земљама које нису чланице ЕУ су доступне на веб-сајту Европске комисије путем следећег линка): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)Део Ц – Техничке информације

1. Како се преносе ваши лични подаци?

Интернет сервери наших добављача задовољавају постојеће стандарде безбедности и тиме пружају заштиту од губитка, злоупотребе, неовлашћеног приступа, откривања, измене и брисања ваших личних података. Пренос ваших личних података на сервере се обавља у складу са безбедносним стандардима TLS методе, уз врхунско шифровање података.


2. Шта за нас значи безбедност личних података?

Нама је важно да ваше личне податке заштитимо на најбољи могући начин, у складу са важећим локалним прописима о заштити личних података и постојећим врхунским технологијама (нпр. скенирање вируса, заштитни зид). Нажалост, злоупотреба се не може у потпуности искључити. Из тог разлога препоручујемо да направите безбедносне резервне копије докумената које нам доставите, а који су вам важни.


3. Да ли су веб-сајтови доступни у сваком тренутку?

Компанија Deutsche Bahn не гарантује доступност веб-сајтова у било ком тренутку. Улажемо значајне напоре да спречимо кварове и да их брзо отклонимо.


4. Шта је колачић?

Колачић је мала датотека која се обично састоји од слова и цифара. Колачићи не оштећују ваш уређај и не садрже вирусе. Датотека се поставља на ваш рачунар, таблет, паметни телефон или било који други уређај који користите за приступање веб-сајту. Власници веб-сајтова често користе колачиће ради ефикасног рада веб-сајтова и због статистичких података.


5. Како се колачићи користе на нашим веб-страницама?

С једне стране, користимо колачиће који су активни од почетка ваше посете веб-сајту до завршетка одговарајуће сесије интернет прегледача. Ови колачићи се поништавају и бришу када затворите интернет прегледач. Такви колачићи се често називају „колачићи сесије“. Портали не користе трајне колачиће.


6. Колачићи сесије

Колачићи сесије се не могу деактивирати јер су потребни за коришћење овог веб-сајта. Колачић „PHPSESSID” и колачић „ScustomPortal-[...]” користе платформе за протоколе без стања, као идентификационе критеријуме за препознавање неколико повезаних захтева клијента и њихово додељивање појединачној сесији. У овим колачићима се налазе дугачке алфанумеричке ИД ознаке које се такође складиште на серверу. У случају да се ИД ознаке поклапају, клијенту је дозвољено да шаље захтев на сервер. Сесија и колачић се уништавају чим се страница затвори.


7. Google Analytics колачићи

Овај веб-сајт користи Google Analytics, тј. услугу веб-анализе коју пружа компанија Google Inc. („Google”). Google Analytics користи колачиће који се складиште на вашем рачунару и омогућавају анализу вашег коришћења нашег веб-сајта. Информације које овај колачић створи о вашој употреби веб-сајта се преносе на сервер компаније Google у САД и тамо се чувају. На овом веб-сајту је активирана IP анонимизација како би Google скратио IP адресе у земљама чланицама Европске уније и другим земљама из Европског економског простора које су закључиле уговор. Само у изузетним случајевима се пуна IP преноси на сервер компаније Google у САД и тамо се скраћује.

У име оператера овог веб-сајта, компанија Google користи информације за процену коришћења веб-сајта од стране корисника, креирање извештаја о активностима на веб-сајту и пружање додатних услуга оператерима веб-сајта које се односе на коришћење веб-сајта и интернета. IP адреса коју користи ваш интернет прегледач у контексту употребе алата Google Analytics се не спаја са осталим информацијама компаније Google. Чување колачића можете да спречите деактивирањем прекидача. Имате у виду да у том случају можда нећете моћи да користите све функционалности наших веб-страница у пуном обиму.


8. YouTube видео-снимци

На нашим веб-страницама се налазе уграђени видео снимци који могу да буду сачувани у оквиру услуге YouTube. Компанија Deutsche Bahn само омогућава повезивање са услугом YouTube. YouTube је услуга компаније Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД. Код свих YouTube видео снимака, на страницама за запошљавање је активан „режим побољшане приватности“ који пружа YouTube. Према томе, YouTube не складишти било какве колачиће са личним подацима на вашем рачунару. Чим путем клика покренете уграђене видео снимке, ваша IP адреса се предаје услузи YouTube. Због режима побољшане приватности, YouTube на вашем рачунару чува само оне колачиће који не садрже податке који могу лично да вас идентификују. Употреба ових колачића може да се избегне помоћу одговарајућих подешавања и побољшања интернет прегледача. Додатне информације о уграђивању YouTube видео снимака се могу пронаћи на информативним страницама услуге YouTube


9. Шта је са осталим веб-сајтовима и услугама трећих страна?

Странице за запошљавање компаније Deutsche Bahn могу сада и у будућности да садрже линкове ка другим веб-сајтовима. Ми нисмо и не можемо да будемо одговорни за праксе приватности или за садржај веб-сајтова који нису у нашем власништву и које не контролишемо. Осим као што је описано у овом Обавештењу о приватности, не делимо ваше личне податке са веб-сајтовима ка којима нудимо линкове, иако са тим трећим странама можемо да делимо збирне информације које не могу лично да вас идентификују. Прегледајте политике приватности одговарајућих веб-сајтова да бисте утврдили права која имате према њиховим одредбама.Додатне информације

* Компанији Deutsche Bahn припадају све подружнице компаније Deutsche Bahn AG.

** Из разлога лакшег читања, у тексту се не практикује истовремено навођење језичког облика за мушки и женски род. Међутим, сви наводи се односе на оба рода.