Privacy Policies Denmark

Privacy Policy Arriva

M91_DBF3243_39l

Privatlivspolitik

Tak fordi du besøger vores hjemmeside. Det glæder os, at du er interesseret i Deutsche Bahn (AG)* som mulig arbejdsgiver. Det er yderst vigtigt for os at beskytte ansøgeres**, medarbejderes og alle tredjeparters personoplysninger.

Ved behandlingen af personoplysninger tager Deutsche Bahn højde for de relevante lovfæstede bestemmelser vedrørende privatliv og datasikkerhed, der gælder i de respektive lande, samt for vores interne regler vedrørende beskyttelse af privatlivet.

Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivet informerer om, hvordan Deutsche Bahn håndterer personoplysninger, der er indsamlet på Deutsche Bahns hjemmesider med jobopslag eller som du på anden måde har givet Deutsche Bahn i forbindelse med online jobansøgning, og forklarer hvordan dine personoplysninger håndteres i løbet af ansøgningsprocessen.

For overskuelighedens skyld er denne privatlivsmeddelelse inddelt i tre afsnit: Det første afsnit A indeholder generelle oplysninger, der er relevante for alle datterselskaber af Deutsche Bahn, som bruger disse hjemmesider til deres jobansøgningsprocesser. Derefter forklares specifikke forhold vedrørende beskyttelse af privatlivet for de enkelte lande og datterselskaber i afsnit B. I afsnit C kan du læse mere om teknisk relevante oplysninger.

Afsnit A - Generelle oplysninger

1. Hvad er formålet med indsamling af personoplysninger?

Deutsche Bahn har brug for dine personoplysninger for at håndtere din jobansøgning. De data, du har givet til os i forbindelse med din ansøgning vil kun blive brugt og behandlet til at udvælge jobansøgere. Vi vil kun bruge de oplysninger, du har givet os direkte, til at håndtere din ansøgning. Dette kan også omfatte oplysninger, du har gemt online på karrierenetværker eller andre jobsøgningssider.

Derudover er det vores mål at gøre ansøgningsprocessen så let som muligt for dig. Vi tager din ansøgning i betragtning til andre stillinger hos vores datterselskaber. I så fald vil vi muligvis kontakte dig og invitere dig til søge en anden stilling, hvis din profil matcher den. Derefter beslutter du selv, om du er interesseret i at søge den. Det samme gælder uopfordrede ansøgninger, som du eventuelt har sendt til os.

2. Hvilke persondata indsamler vi?

Vi registrerer de af dine persondata, der er relevante for, eller som du oplyser i løbet af, ansøgningsprocessen (herunder, men ikke begrænset til efternavn, fornavn, adresse, e-mail, den stilling du har søgt, samt oplysninger i din ansøgning. For grundigt at kunne tage stilling til din ansøgning har vi muligvis også brug for oplysninger om din tidligere jobkarriere og andre lignende oplysninger.
Hvis der er tale om en uopfordret ansøgning, der ikke retter sig mod en konkret stilling, spørger vi også om dine interesser (f.eks. med hensyn til arbejdssted og hvilke typer jobs, du er interesseret i) for at kunne tage dig i betragtning til passende jobs.

Hvis der er tale om en online-ansøgning, indtaster du dine persondata i online-formularerne og uploader de relevante dokumenter. Hvis der er tale om andre jobsøgningskanaler, registrerer vi de relevante oplysninger ud fra din ansøgning og gemmer dine ansøgningsdokumenter.

3. Hvem behandler oplysningerne fra din ansøgning?

På grund af organisationsstrukturen i Deutsche Bahn og afhængigt af den ansøgningsmetode, du har valgt, kan din ansøgning blive behandlet af forskellige afdelinger.
I alle tilfælde vil dine personoplysninger udelukkende blive behandlet af den enhed, der er ansvarlig for rekruttering, og, hvis det er nødvendigt, af serviceudbydere, der er kontraktligt bundet og juridisk forpligtet til at overholde de gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse af privatlivet.

4. Hvem bliver informeret om din ansøgning?

Dine persondata bliver behandlet strengt fortroligt og vil kun blive videregivet til de kompetente personer, der er involveret i rekrutteringsforløbet og til de underleverandører, der eventuelt leverer nødvendige tjenesteydelser i løbet af udvælgelsesforløbet (f.eks. udbydere af online tests). Se afsnit B, hvis du ønsker flere oplysninger om underleverandører i forhold til land og datterselskab.
Hvis du skulle blive taget i betragtning til en stilling, vil indsamlingen og den efterfølgende brug eller fremlæggelse af dine oplysninger være begrænset til almindeligt accepterede formål i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere til de personer, der har behov for at kende til dem. Dette omfatter oplysninger, der er fremlagt til tredjeparts leverandører af obligatorisk kontrol inden ansættelse, efterprøvning af oplysninger samt hvilke som helst juridiske eller lovgivningsmæssige krav.

Hvis du ansøger online, beder vi dig om at afgøre i hvilket omfang, vi må dele dine persondata.


• Hvis du vælger “nationalt”, er din profil synlig for medarbejdere, der er ansvarlige for rekruttering inden for det land, hvor stillingen er placeret eller som du har valgt som ønsket land i en uopfordret ansøgning.


• Hvis du vælger “internationalt”, er din profil synlig for medarbejdere, der er ansvarlige for rekruttering uafhængigt af i hvilket land, de er placeret. Det betyder, at alle ansvarlige medarbejdere hos alle virksomheder i DB Group, der bruger denne platform i rekrutteringsøjemed, herunder, hvis det er relevant, medarbejdere hos deres respektive databehandlere, har adgang til din ansøgning/profil. Du kan finde ud af, hvilke virksomheder i DB Group, dette gælder for, hvis du ser på oversigten over de tilknyttede lokale privatlivspolitikker (se afsnit B). Inden for DB Group gælder der ensartede minimumsstandarder for håndtering af personoplysninger, som er i overensstemmelse med vores overordnede privatlivspolitik. I særdeleshed er det utilladeligt at bruge din ansøgning/profil til formål ud over vores rekrutteringsprocesser, som beskrevet i vores privatlivspolitik. Ikke desto mindre skal man bemærke, at forskellige landes privatlivsregler yder forskellige beskyttelsesniveauer på grund af de mange gældende lokale databeskyttelsesregler.


Hvis du har ansøgt via en anden ansøgningskanal ud over online-ansøgning, vil dine persondata kun blive delt i det land, hvor jobbet er placeret.
Du kan når som helst ændre din beslutning om, hvor din ansøgning skal være synlig, for eksempel kan du beslutte at trække din beslutning om at være synlig internationalt tilbage. Hvis du ønsker at gøre dette, kan du i afsnit B finde den konkrete e-mailadresse under afsnittet for det respektive land og datterselskab.

5. Hvordan kan du ændre dine persondata?

Hvis du har ansøgt online, kan du når som helst tilgå og opdatere din profil og personoplysninger på jobsiden, herunder dine personata og vedhæftede dokumenter. Endvidere er det muligt at trække en ansøgning til en stilling tilbage via din profil.
Hvis du ønsker, at vi skal slette din profil og/eller nogle af eller alle dine ansøgninger med øjeblikkelig virkning, kan du i afsnit B finde den respektive e-mailadresse, som du kan bruge til at anmode om sletning. I det tilfælde vil vi også informere en eventuel underleverandør (f.eks. i forbindelse med online tests), som måtte have modtaget dine persondata, og bede dem om øjeblikkelig at slette dine persondata.

6. Hvornår bliver dine persondata slettet?

På grund af forskellige regler for sletning af data baseret på forskelligartede lokale databeskyttelseslove, bedes du se de yderligere oplysninger under den relevante paragraf i afsnit B. Vi vil kun gemme dine persondata så længe som det er nødvendigt.

7. Har du spørgsmål angående datasikkerhed?

Hvis du har spørgsmål og forslag angående privatlivspolitik, bedes du rette dem til vores databeskyttelseseksperter i det respektive land og datterselskab, som er nævnt i afsnit B.

Afsnit B – Yderligere lande- og datterselskabsspecifikke oplysninger

Arriva Group (”Vi”) er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv. Vi driver vores virksomhed som en del af Deutsche Bahn (AG) Group.

Disse oplysninger udstikker det supplerende grundlag, hvorpå alle persondata, vi indsamler fra dig, eller som du giver os, vil blive behandlet af os, som krævet af lokal lovgivning.  Læs følgende omhyggeligt for at forstå vores opfattelse og praksis vedrørende dine persondata og hvordan vi behandler dem, udover den generelle praksis, der er beskrevet i afsnit A og C. Ved at besøge https://jobs.deutschebahngroup.careers/jobs/Home eller opgive dine oplysninger under de omstændigheder, der er beskrevet i afsnit A, accepterer du og giver dit samtykke til den praksis, der er beskrevet i denne politik.

I henhold til databeskyttelseslovgivningen er datakontrolløren


Arriva Danmark A/S

Skøjtevej 26

DK-2770 Kastrup

Danmark


1. Følsomme persondata.

Der kan være tilfælde, hvor vi behandler følsomme persondata, som du giver os som del af dit ansøgningsforløb. Vi vil kun gøre dette med dit samtykke.

2. Hvordan bruger vi dine persondata og hvad er det juridiske grundlag for at behandle dem?

Indsamling af persondata som beskrevet ovenfor er normalt lovpligtigt, og hvis vi ikke får sådanne persondata, vil vi ikke være i stand til at levere oplysninger, produkter og tjenesteydelser til dig.  Hvis indsamling af persondata ikke er lovpligtigt, vil vi informere dig herom, inden vi indsamler data, samt om konsekvenserne af manglende oplysning af de relevante persondata.

Vores juridiske grundlag for at indsamle og bruge de personoplysninger, der er beskrevet ovenfor, afhænger af de pågældende personoplysninger og den specifikke sammenhæng, vi indsamler dem i. 

Vi vil imidlertid normalt kun behandle dine personoplysninger:

  • hvis vi har dit samtykke til at gøre det;
  • hvis databehandlingen er nødvendig for at gennemføre vores kontrakt med dig; eller
  • hvis databehandlingen er i vores eller en tredjeparts legitime interesse, og sådanne interesse ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og frihed; og
  • hvis vi har en juridisk forpligtelse til at behandle dine personoplysninger.

3. Oplysninger, vi har fået af dig. Vi bruger dine personoplysninger som følger:


Formål med databehandlingen

Juridisk grundlag for databehandlingen

At fastslå en persons ret til at arbejde i Danmark

Databehandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse.

For at screen en kandidats kompetencer og baggrund i forhold til en bestemt stilling.

Samtykke, vi har fået af dig.

For at kommunikere med en kandidat gennem forløbet (e-mail og mobil, adresse)

Samtykke, vi har fået af dig.

Data om kandidaten, der bruges til dokumentation og til at lave en post i Workday inden ansættelse.

Nødvendig for at lave en kontrakt med dig eller tage skridt til at indgå en kontrakt.

At tillade at ansætte ledere og rekrutteringsmedarbejdere til at finde egnede kandidater til stillinger baseret på en specifik eller generisk ansøgning (talentsøgning) - kunne være internationalt eller i hele DB Group.

Samtykke, vi har fået af dig.

For at gøre det muligt for ansættelse ledere og rekrutterere at finde passende kandidater til roller baseret på en specifikation eller generisk ansøgning (talent mining) - kunne være internationale og på tværs af DB gruppen.

Samtykke, vi har fået af dig.

At tillade kandidater at se og ansøge om stillinger i hele DB Group

Samtykke, vi har fået af dig.

4. Deling af dine oplysninger

Vi vil eventuelt oplyse dine persondata til følgende modtagelseskategorier med de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om privatlivspolitik.

  • Tredjeparts serviceudbydere, som behandler persondata på vores vegne (så som IT-serviceudbyderne Microsoft og Cherwell, kommunikationsudbydere og analyseudbydere som Google)
  • Workday og Avature, som leverer vores HR og rekrutteringsprogrammer
  • Deutsche Bahn AG og andre virksomheder inden for Arriva Group, som vil behandle persondata i forbindelse med eventuelle aftaler inden for Gruppen.

5. Dataopbevaring

Vi vil ikke opbevare dine persondata længere end nødvendigt for at opfylde de formål, som de personoplysninger blev indsamlet til, med mindre loven tillader eller kræver, at vi opbevarer dem længere. 

I tabellen nedenfor forklares det mere uddybende, hvor længe vi vil opbevare forskellige typer oplysninger:


Oplysninger

Opbevaringsperiode

Forgæves eller tilbagetrukne ansøgninger

6 måneder efter besked eller tilbagetrækning

Vellykkede ansøgninger

5 år fra ophør af ansættelsen

Ansøgerprofil

6 måneder fra sletningen af den sidste ansøgning eller 6 måneder efter at du har givet besked om at bevare din profil


Ansøgerprofiler vil automatisk blive slettet i overensstemmelse med ovenstående, men der vil blive sendt en besked om dette til den e-mailadresse, du har opgivet, så du har mulighed for at genbekræfte din interesse, hvis du skulle ønske, at vi bevarer din profil.

6. Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har følgende databeskyttelsesrettigheder:

  • Hvis du ønsker at tilgå, rette, opdatere eller anmode om, at dine personoplysninger slettes, kan du når til enhver tid kontakte os på  hr.dk@arriva.dk
  • Herudover kan du gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om, at dine personoplysninger flyttes. Du kan fortsat benytte dig af disse rettigheder ved at kontakte os på  hr.dk@arriva.dk..
  • Hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du efterfølgende når som helst trække dit samtykke tilbage.  Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af hvilken som helst databehandling, vi har udført inden du trak dit samtykke tilbage, og det vil heller ikke påvirke behandlingen af dine personoplysninger, der er udført på grundlag af lovlig databehandling uden samtykke.

Vi svarer på alle anmodninger, vi modtager fra personer, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

7. International overførsel af oplysninger

Dine personoplysninger kan blive overført til og behandlet i andre lande, end det, hvor du er bosiddende.  Disse lande kan have databeskyttelseslove, som er anderledes end lovene i dit land.

Specifikt kan vi eventuelt bruge tredjeparts tjenesteudbydere, der er beliggende i Spanien, Tyskland og Holland.  Det betyder, at når vi indsamler dine personoplysninger, kan de blive behandlet i disse lande.  Vi har imidlertid taget passende skridt til at sikre, at vi kan kræve, at dine personoplysninger vil forblive beskyttet i overensstemmelse med denne privatlivsmeddelelse.

8. Spørgsmål om denne privatlivsmeddelelse

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager om denne privatlivsmeddelelse eller vores håndtering af dine persondata, kan du kontakte os pr. e-mail på  hr.dk@arriva.dk. eller pr. post på følgende adresse:


Arriva Danmark A/S 

Skøjtevej 26,  

DK-2770 Kastrup

Danmark  


Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte Arriva plc's databeskyttelsesansvarlige på data.protection@arriva.co.uk.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personoplysninger.  Hvis du er bosiddende i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed. (Kontaktoplysninger for databeskyttelsesmyndigheder i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og visse ikke-europæiske lande kan fås på EU- Kommissionens hjemmeside via følgende link): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Afsnit C – Tekniske oplysninger

1. Hvordan bliver dine persondata overført?

Internetserverne hos vores leverandører lever op til de aktuelle sikkerhedsstandarder og beskytter derfor mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og sletning af dine persondata. Dine persondata overføres til serverne med TLS-kryptering, den mest moderne sikkerhedsstandard.

2. Hvad betyder persondatasikkerhed for os?

Det er vigtigt for os at beskytte dine persondata så bedst som muligt i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse og med den absolut bedste tekniske beskyttelse (f.eks. virusscannere, firewalls). Desværre kan man ikke fuldstændig udelukke misbrug. Derfor anbefaler vi, at du laver sikkerhedskopier af dokumenter, du overdrager til os, og som er er vigtige for dig.

3. Är webbplatserna tillgängliga när som helst?

Deutsche Bahn garanterar inte att webbplatserna är permanent tillgängliga. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förhindra fel och åtgärda eventuella fel snabbt.

4. Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil, som normalt består af bogstaver og tal. Cookies skader ikke din enhed og indeholder ikke nogen virusser. Filen bliver placeret på din computer, tablet, smartphone eller hvilken som helst anden enhed, hvis du bruger denne enhed til at besøge en hjemmeside. Ejerne af hjemmesider bruger ofte cookies til at få hjemmesiderne til at fungere effektivt og til at indsamle statistiske data.

5. Hvordan bruges cookies på vores sider?

På den ene side bruger vi cookies, som er aktive fra starten af dit besøg på vores hjemmeside, indtil afslutningen af den respektive browsersession. Disse cookies bliver annulleret og slettet, når du lukker din browser. Sådanne cookies bliver ofte kaldt “sessionscookies”.
Portaler bruger ikke permanente cookies.

6. Sessionscookies

Sessionscookies kan ikke deaktiveres, da de er nødvendige for brugen af denne hjemmeside.
En “PHPSESSID-cookie” og "ScustomPortal-[...] cookie" bruges af platformen på forbindelsesløse protokoller som identifikationskriterier for at genkende adskillige forbundne forespørgsler fra en klient og tildele disse til en session. Disse cookies har indbygget et langt alfanumerisk ID, som også gemmes på serveren. Hvis begger ID'er matcher hinanden, tillades klienten at sende en forespørgsel til serveren. Sessionen og cookien ødelægges, så snart siden lukkes.

7. Google Analytics Cookies

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalyseservice, der tilhører Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger cookies, som lagres på din computer og tillader at analysere din brug af vores hjemmeside. De oplysninger, som skabes af denne cookie om din brug af hjemmesiden, bliver overført til og lagret på en server hos Google i USA.
På denne hjemmeside er IP-anonymisering aktiveret, så din IP-adresse bliver forkortet af Google inden for medlemsstaterne i den Europæiske Union eller i andre deltagende stater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun undtagelsesvis bliver den fulde IP-adresse overført til en server hos Google i USA og forkortet der.
På vegne af udbyderen af denne hjemmeside anvender Google oplysningerne til at evaluere brugernes anvendelse af hjemmesiden, til at oprette rapporter om aktiviteterne på hjemmesiden og for at levere yderligere tjenester til udbyderen af hjemmesiden, som er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet. IP-adressen, som overføres af din browser i forbindelse med Google Analytics, er ikke knyttet til andre oplysninger fra Google.

Du kan forhindre, at dine cookies lagres, ved slå cookies fra. I det tilfælde skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke vil være i stand til at bruge funktionaliteten på vores sider i fuldt omfang.

8. YouTube-videoer

På vores hjemmesider er der indlejret videoer, som eventuelt kan gemmes på YouTube. Deutsche Bahn gør det kun muligt at få forbindelse til YouTube. YouTube er en tjeneste, der tilhører Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain Vi
ew, CA 94043, USA. Alle YouTube-videoer på jobsiden har aktiveret den såkaldte “privacy-enhanced mode”, som bliver leveret af YouTube. YouTube gemmer således ikke nogen cookies med persondata på din computer. Så snart du starter de indlejrede videoer med et klik, vil din IP-adresse blive overført til YouTube. Takket være privacy-enhanced mode gemmer YouTube kun cookies på din computer, som ikke indeholder nogen data, der kan identificere enkeltpersoner. Disse cookies kan undgås via de respektive browserindstillinger og udvidelser. Du kan finde yderligere oplysninger om indlejring af YouTube-videoer på YouTubes informationsside.

9. Hvad med andre tredjepartshjemmesider og -tjenester?

Deutsche Bahns hjemmesider med jobopslag vil nu eller i fremtiden kunne indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke og kan ikke være ansvarlige for privatlivspraksis og indhold på hjemmesider, der ikke ejes eller kontrolleres af os. Ud over hvad der er beskrevet i denne privatlivsmeddelelse, deler vi ikke nogen af dine persondata med andre hjemmesider, som vores hjemmesider linker til, selvom vi eventuelt deler samlede, ikke identificerbare oplysninger med disse tredjeparter. Tjek disse hjemmesider for at finde ud deres privatlivspolitik og hvilke rettigheder du har under den.


Yderligere oplysninger

* Til Deutsche Bahn hører alle datterselskaber af Deutsche Bahn AG.
** For at gøre teksten mere letlæselig har vi udeladt den samtidige brug af sproglige hankøns- og hunkønsformer. Uanset dette gælder alle beskrivelser for begge køn.