Privacy Policies Croatia

Privacy Policy Arriva

M91_DBF3243_39l

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Drago nam je što ste zainteresirani za tvrtku Deutsche Bahn (AG)* kao potencijalnog poslodavca. Zaštita osobnih podataka kandidata**, zaposlenika i svih trećih strana povezanih s nama iznimno nam je važna.

Prilikom obrade osobnih podataka tvrtka Deutsche Bahn vodi računa o relevantnim zakonskim propisima o privatnosti i zaštiti podataka primjenjivim u odgovarajućim državama, kao i o našim internim uredbama o privatnosti.

Ova obavijest o privatnosti pruža informacije o tome kako se tvrtka Deutsche Bahn odnosi prema osobnim podacima prikupljenim putem web stranica za zaposlenje tvrtke Deutsche Bahn ili koje na drugi način posredujete tvrtki Deutsche Bahn zbog vaše mrežne prijave i pojašnjava rukovanje osobnim podacima tijekom postupka prijave.

Radi bolje jasnoće ova je obavijest o privatnosti podijeljena na tri odjeljka: Prvi odjeljak A pruža opće informacije relevantne za sve podružnice tvrtke Deutsche Bahn koje koriste ove web stranice za svoje postupke prijava. Potom se u odjeljku B pojašnjavaju posebnosti ovisne o državi i podružnici u pogledu privatnosti. Odjeljak C pruža daljnji uvod u tehnički relevantne informacije.
 

Dio A – općenite informacije

1. Koja je svrha prikupljanja osobnih podataka?

Tvrtki Deutsche Bahn potrebni su vaši osobni podaci radi obrade vaše prijave. Podaci koje nam posredujete svojom prijavom koristit će se i obrađivati samo za svrhe odabira kandidata. Za obradu vaše prijave upotrijebit ćemo samo podatke koje ste nam izravno posredovali. To može obuhvaćati pojedinosti koje ste spremili na mrežnim servisima za zaposlenje ili drugim portalima za zapošljavanje.

Osim toga, naš je cilj da prijavu za vas učinimo što jednostavnijom. Vašu prijavu uzimamo u obzir za buduća radna mjesta u našim podružnicama. U tom slučaju vam se možemo obratiti i pozvati vas da se prijavite za drugo radno mjesto ako vaš profil odgovara zahtjevima. Potom ćete odlučiti jeste li zainteresirani za prijavu. Isto vrijedi i za sve  prijave koje ste nam možda poslali.

2. Koje osobne podatke prikupljamo?

Pohranjujemo vaše osobne podatke koji su nam relevantni ili koje nam posredujete tijekom postupka prijave (uključujući između ostalog prezime, ime, adresu. e-poštu, radno mjesto za koje se prijavljujete i pojedinosti o vašoj prijavi). Kako bismo mogli temeljito razmotriti vašu prijavu, mogu nam trebati i informacije o vašoj  prethodnoj profesionalnoj karijeri i druge slične informacije.
U slučaju prijave koja se na odnosi na određeno radno mjesto, od vas tražimo da navedete i vaše interese (npr. u pogledu mjesta i radnih skupina za koje se interesirate) kako bismo vas uzeli u obzir za druge prikladne poslove.

U slučaju mrežne prijave osobne podatke unosite u mrežne obrasce i prenosite relevantne dokumente. U slučaju drugih načina prijave bilježimo relevantne informacije iz vaše prijave i spremamo dokumente vaše prijave.

3. Tko obrađuje podatke iz vaše prijave?

Zbog organizacijske strukture tvrtke Deutsche Bahn i ovisno o načinu prijave koji odaberete, vašu prijavu mogu obrađivati različiti odjeli.
Vaše će osobne podatke u svim slučajevima obrađivati jedinica odgovorna za zapošljavanje i, ako je neophodno, davatelji usluga koji su ugovorno vezani i pravno obvezni biti u skladu s primjenjivim uredbama o privatnosti.

4. Tko je informiran o vašoj prijavi?

Vaši su osobni podaci strogo povjerljivi i posredovat će se samo kompetentnim osobama uključenim u postupak zapošljavanja i podugovornim stranama koje mogu pružati neophodne usluge tijekom postupka odabira (npr. dobavljači mrežnih testova). Za više informacija o podugovornim stranama u državi i na razini podružnice pogledajte odjeljak B.
Ako budete uzeti u obzir za zaposlenje, prikupljeni podaci, njihova naknadna uporaba i otkrivanje bit će ograničeni na općenito prihvaćene svrhe povezane sa zaposlenjem, strankama koje s njima moraju biti upoznate. To uključuje podatke otkrivene davateljima usluga treće strane za potrebne provjere prije zaposlenja, potvrde i sve pravne ili zakonske zahtjeve.

Ako se prijavite putem interneta, zamolit ćemo vas da odlučite u kojoj mjeri možemo dijeliti vaše osobne podatke:


• Ako odaberete opciju „Nacionalno“, vaš će profil biti vidljiv osoblju odgovornom za zapošljavanje u državi u kojoj se radno mjesto nalazi ili koju ste odabrali kao državu od interesa u postupku prijave.


• Ako odaberete opciju „Međunarodno“, vaš će profil biti vidljiv osoblju odgovornom za zapošljavanje, neovisno o državi u kojoj se nalazi. To znači da će vašoj prijavi/profilu imati pristup svi odgovorni zaposlenici svih tvrtki grupacije DB koji koriste ovu platformu, za svoje svrhe zapošljavanja, uključujući ako je primjenjivo, zaposlenike svojih odgovarajućih tijela koja obrađuju podatke. Saznat ćete na koje se tvrtke grupacije DB to zapravo odnosi ako pregledate priložene lokalne pravilnike za zaštitu privatnosti (pogledajte odjeljak B). Unutar grupacije DB vrijede usklađeni minimalni standardi za rukovanje osobnim podacima, u skladu s našim globalnim pravilnikom za zaštitu privatnosti. Osobito je nedopustivo koristiti vašu prijavu/profil za svrhe različite od naših postupaka zapošljavanja, kao što je opisano u našem pravilniku za zaštitu privatnosti. Ipak, imajte na umu da uslijed različitih lokalno primjenjivih uredbi za zaštitu podataka u različitim državama postoje različite razine zaštite putem odgovarajuće uredbe o privatnosti.


Ako ste se prijavili putem bilo kojeg kanala, osim mrežne prijave, vaši će se osobnI podatci dijeliti samo u državi u kojoj se posao nalazi.
Svoju odluku o vidljivosti prijave možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Na primjer, možete odlučiti povući svoju odluku da vaša prijava bude vidljiva na međunarodnoj razini. Ako to poželite učiniti, za konkretnu adresu e-pošte pogledajte odjeljak B te odgovarajući odjeljak za državu i podružnicu.

5. Kako mogu primijeniti svoje osobne podatke?

U slučaju mrežne prijave u bilo kojem trenutku možete pristupiti i ažurirati svoj profil te osobne podatke na ploči oglasa za posao, uključujući i svoje osobne podatke i dodane dokumente. Nadalje, možete povući prijavu za radno mjesto putem vašeg profila.
Ako želite da odmah izbrišemo vaš profil i/ili neke ili sve vaše prijave, pogledajte odjeljak B za odgovarajuću adresu e-pošte kako biste zatražili brisanje. U tom ćemo slučaju informirati i sve podugovorne strane (npr. za mrežne testove) koji su možda zaprimili vaše osobne podatke i zahtijevati njihovo trenutno brisanje.

6. Kada se vaši osobni podaci brišu?

Zbog različitih pravila za brisanje na temelju različitih primjenjivih lokalnih zakona o zaštiti podataka za dodatne pojedinosti pogledajte relevantan odlomak u odjeljku B. Vaše ćemo osobne podatke spremati samo koliko je to neophodno.
 

7. Imate li pitanja o privatnosti?

Pitanja i prijedloge o temi privatnosti pošaljite našim stručnjacima za zaštitu podataka u odgovarajućoj državi i podružnici navedenim u odjeljku B.

Dio B – dodatne posebne informacije za državu i podružnicu

Grupacija Arriva, zalaže se za zaštitu i poštivanje vaše privatnosti. Poslujemo kao dio grupacije Deutsche Bahn (AG).

Ove informacije postavljaju dodatne uvjete pod kojima ćemo obrađivati bilo koje vaše osobne podatke koje od vas prikupimo ili koje nam posredujete, kako je regulirano lokalnim zakonima.  Pažljivo pročitajte sljedeće informacije kako biste shvatili naše poglede i prakse glede vaših osobnih podataka i stoga kako njima rukujemo, povrh općenitih praksi opisanih u odjeljcima A i C. Posjetom web-mjesta https://jobs.deutschebahngroup.careers/jobs/Home ili posredovanjem svojih podataka pod okolnostima opisanim u dijelu A, prihvaćate i suglasni ste s praksama opisanim u ovom pravilniku.

Radi zakonodavstva za zaštitu podataka kontrolor podataka jest Autotrans d.d., 20. travnja 18. 51557 Cres, Republika Hrvatska.

1. Osjetljivi osobni podaci.

Mogu postojati slučajevi u kojima obrađujemo osjetljive osobne podatke koje navedete kao dio postupka prijave. To ćemo činiti samo uz vašu suglasnost.

2. Kako koristimo vaše osobne podatke i koja je pravna osnova za takav proces?

Prethodno opisano prikupljanje podataka obično je obvezno i, ako se takvi osobni podaci ne posreduju, nećemo vam moći ponuditi informacije, proizvode i usluge.  Tamo gdje prikupljanje osobnih podataka nije obvezno, o tome ćemo vas obavijestiti prije prikupljanja, kao i o posljedicama neposredovanja relevantnih osobnih podataka.

Naša pravna osnova za prikupljanje i uporabu prethodno opisanih osobnih podataka ovisit će o zahvaćenim osobnim podacima i posebnom kontekstu u okviru kojeg i prikupljamo. 

Ipak, vaše ćemo osobne podatke normalno obraditi samo:

  • kada za to imamo vašu suglasnost,
  • kada je obrada neophodna za izvršavanje naše ugovorne obveze s vama, ili
  • kada je obrada u domeni naših legitimnih interesa ili interesa trećih strana i kada takvi interesi nisu nadjačani vašim interesima za zaštitu vaših podataka ili osnovnim pravima i slobodama, te
  • kada imamo pravnu obvezu za obradu vaših osobnih podataka.

3. Informacije koje posredujete

Vaše osobne podatke koristimo na sljedeći način:


Svrha obrade

Pravna osnova za obradu

Za potvrđivanje prava pojedinaca za rad u Republici Hrvatskoj

Obrada je neophodna za ispunjavanje pravne obveze.

Za provjeru vještina i pozadine kandidata za određenu ulogu

Vaš pristanak.

Za komuniciranje s kandidatom tijekom postupka (e-pošta i mob. telefon, adresa)

Vaš pristanak.

Podaci kandidata koji se koriste za izradu dokumentacije ponude i unosa predzapošljavanja u aplikaciju Workday

Neophodno za izvršavanje ugovornih obveza s vama ili za poduzimanje koraka za uspostavljanje ugovornog odnosa.

Za omogućavanje upraviteljima i službama za zapošljavanje da pronađu odgovarajuće kandidate za uloge na temelju specifikacije ili osnovne prijave (traženje zaposlenika) – može biti na međunarodnoj razini i širom grupacije DB.

Vaš pristanak.

Za prikupljanje podataka o jednakim mogućnostima i za izvještavanje o tome širom mreže za zapošljavanje. Dodatno nakon perioda od 6 mjeseci  zadržavamo podatke za obuku (ne odnosi se na pojedinca nakon 6 mjeseci).

Vaš pristanak.

Za omogućavanje kandidatima da vide i prijave se za uloge širom grupacije DB.

Vaš pristanak.

4. Dijeljenje vaših podataka

Vaše podatke možemo podijeliti sa sljedećim kategorijama primatelja za svrhe opisane u ovoj obavijesti o privatnosti:

  • Davatelju usluga treće strane koji će obrađivati vaše osobne podatke u naše ime (kao što su davatelji IT usluga Microsoft i Cherwell, davatelji usluga komunikacija i analitike, kao što je Google)
  • Usluge Workday i Avature koje pružaju naše kadrovske prijave i prijave za zapošljavanje
  • Deutsche Bahn AG i druge tvrtke unutar grupacije Arriva koji će obrađivati osobne podatke u vezi s bilo kojim unutarnjim ugovorima u grupaciji.


5. Zadržavanje podataka

Vaše osobne podatke nećemo zadržati dulje nego što je neophodno za ispunjavanje svrhe za koju su takvi osobni podaci bili prikupljeni, osim ako to zakon dopušta ili nalaže da ih zadržimo dulje. 

U tablici u nastavku podrobnije se pojašnjava koliko dugo ćemo „mi“ spremati različite vrste podataka za:


Podaci

Razdoblje zadržavanja

Neuspješne ili povučene prijave

6 mjeseci nakon obavijesti o povlačenju

Uspješne prijave

1 godina nakon kraja zaposlenja

Profil kandidata

6 mjeseci od brisanja posljednje prijave ili 6 mjeseci nakon vaše upute za zadržavanje profila


Profili kandidata automatski će se izbrisati sukladno gore navedenim razdobljima zadržavanja. Ipak, obavijesti o tim radnjama bit će poslane na adresu e-pošte koju navedete, omogućujući vam da ponovno potvrdite svoj interes ako želite zadržati svoj profil.

6. Vaša prava za zaštitu podataka

Imate sljedeća prava za zaštitu podataka:

  • Ako želite pristupiti, ispraviti, ažurirati svoje podatke ili zatražiti njihovo brisanje, to možete učiniti u bilo kojem trenutku tako da nas kontaktirate na szzop@arriva.com.hr 
  • Osim toga, možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, zatražiti od nas da onemogućimo obradu vaših osobnih podataka ili zahtijevati prenosivost vaših osobnih podataka. I ta prava možete ostvariti tako da nas kontaktirate na szzop@arriva.com.hr .
  • Ako smo vaše osobne podatke prikupili i obradili uz vašu suglasnost, svoju suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku.  Povlačenje vaše suglasnosti neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade koju smo izvršili prije vašeg povlačenja niti će utjecati na obradu vaših osobnih podataka izvršenu na temelju zakonitih osnova za obradu povrh vaše suglasnosti.

Odgovorit ćemo na sve zahtjeve koje zaprimimo od pojedinaca u želji da iskoriste svoja prava za zaštitu podataka u skladu s promjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

7. Međunarodni prijenos podataka

Vaši se osobni podaci mogu prenijeti i obraditi u države koje su različite od države vaše rezidentnosti.  Te države mogu imati zakone koji su različiti od zakona u vašoj državi.

Posebice možemo koristiti davatelje usluga treće strane koji se nalaze u Španjolskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj.  To znači da kada prikupimo vaše osobne podatke, oni se mogu obraditi u tim državama.  Ipak, poduzeli smo odgovarajuće mjere zaštite kako bismo se pobrinuli da vaši osobni podaci ostanu zaštićeni u skladu s ovom obavijesti o privatnosti.

8. Pitanja o ovoj obavijesti o privatnosti

Ako imate pitanja, brige i pritužbe o ovoj obavijesti o privatnosti ili našem rukovanju vašim osobnom podacima, možete nas kontaktirati putem e-pošte na szzop@arriva.com.hr  ili pošte na sljedeću adresu:

Autotrans d.d. 

Šetalište 20. travnja 18. 

51557 Cres 

Republika Hrvatska


Ako ste nezadovoljni odgovorom, možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka tvrtke Arriva plc na data.protection@arriva.co.uk.

Imate pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka glede našeg prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka.  Ako se nalazite u Europskom gospodarskom prostoru, kontaktirajte svoje lokalno tijelo za zaštitu podataka. (Kontaktni podaci tijela za zaštitu podataka u Europskom gospodarskom prostoru, Švicarskoj i određenim neeuropskim državama dostupni su na web-mjestu Komisije EU putem sljedeće poveznice): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Dio C – tehničke informacije

1. Kada se vaši osobni podaci prenose?

Internetski poslužitelji naših davatelja usluga ispunjavaju trenutačne standarde sigurnosti i stoga vaše osobne podatke štite od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, mijenjanja i brisanja. Prijenos vaših osobnih podataka na poslužitelje vrši se sa sigurnosnim standardima metode TLS s najmodernijim šifriranjem.

2. Što sigurnost osobnih podataka znači za nas?

Važno nam je da štitimo vaše osobne podatke na najbolji moguć način, u skladu s trenutačnim zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka i trenutačnim najmodernijim tehničkim tehnologijama (npr. antivirusni programi, vatrozidi). Nažalost, zlouporaba se ne može isključiti. Zbog tog razloga, preporučujemo izradu sigurnosne kopije dokumenata koje nam posredujete, a koji su vam važni.

3. Jesu li web-mjesta dostupna u bilo koje vrijeme?

Tvrtka Deutsche Bahn ne jamči trajnu dostupnost web-mjesta. U razumnoj mjeri nastojimo spriječiti i brzo otkloniti sve kvarove.

4. Što je kolačić?

Kolačić je mala datoteka koja se normalno sastoji od slova i brojeva. Kolačići ne štete vašem uređaju i ne sadrže viruse. Datoteka se postavlja na vaše računalo, tablet, pametni telefon ili bilo koji drugi uređaj koji uporabite za posjet web-mjestu. Vlasnici web-mjesta često koriste kolačiće za učinkovito funkcioniranje web-mjesta i za prikupljanje statističkih podataka.

5. Kako se kolačići koriste na našim stranicama?

S jedne strane koristimo kolačiće koji su aktivni od početka vašeg posjeta našem web-mjestu do završetka odgovarajuće sesije preglednika. Ti se kolačići poništavaju i brišu kada zatvorite internetski preglednik. Takvi se kolačići često nazivaju „sesijskim kolačićima“.
Portali ne koriste trajne kolačiće.


6.Sesijski kolačići

Sesijski kolačići ne mogu se deaktivirati jer su neophodni za uporabu ovog web-mjesta.
„PHPSESSID kolačić“ i „ScustomPortal-[...] kolačić“ koristi platformu na protokolima bez statusa kao kriterij za identificiranje kako bi se prepoznalo nekoliko povezanih zahtjeva klijenta i kako bi se dodijelili jednoj sesiji. U tim kolačićima postoji dugački slovnobrojčani ID koji se također sprema na poslužitelju. Ako se oba ID-ja podudaraju, klijentu je dopušteno slanje zahtjeva na poslužitelja. Sesija i kolačić uništavaju se čim se stranica zatvori.

7. Google Analytics kolačići

Ovo web-mjesto koristi Google Analytics, mrežnu analitičku uslugu tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće koji se spremaju na vaše računalo i omogućuju analizu vaše uporabe web-mjesta. Te informacije koje ovaj kolačić generira o vašoj uporabi web-mjesta prenose se na server tvrtke Google u SAD i na njemu se spremaju.
Na ovom je web-mjestu aktivirana anonimizacija kako bi se vaša IP adresa skratila za Google u državama članicama Europske unije ili drugim ugovornim državama u Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa samo se u iznimnim slučajevima prenosi na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo se skraćuje.
Google u ime operatera ovog web-mjesta koristi tu informaciju za procjenu uporabe web-mjesta od strane korisnika za izradu izvješća o aktivnostima web-mjesta i pružanje dodatnih usluga operateru web-mjesta koje su povezane s web-mjestom i uporabom interneta. IP adresa koju prenese vaš preglednik u okviru usluge Google Analytics ne konsolidira se s drugim podacima iz tvrtke Google.

Spremanje kolačića možete onemogućiti deaktiviranjem prekidača. Imajte na umu da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti naših stranica u punom obujmu.

8. YouTube videozapisi

Na našim web-stranicama ugrađeni su videozapisi koji mogu biti spremljeni na YouTubeu. Tvrtka Deutsche Bahn omogućuje samo vezu s YouTubeom. YouTube je usluga tvrtke Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Za sve YouTube videozapise na oglasnoj ploči za zapošljavanje aktivan je takozvani „način povećane privatnosti“ koji pruža YouTube. YouTube stoga ne sprema nikakve kolačiće s osobnim podacima na vaše računalo. Čim klikom pokrenete ugrađeni videozapis, vaša se IP adresa šalje usluzi YouTube. Zbog načina povećane sigurnosti YouTube sprema samo kolačiće na vašem računalo koji ne sadrže nikakve osobne identificirajuće podatke. Ti se kolačići mogu izbjeći u odgovarajućim postavkama i dodacima preglednika. Dodatne informacije o ugradnji YouTube videozapisa možete pronaći na informativnim stranicama usluge YouTube.

9. Što je s ostalim web-mjestima i uslugama trećih strana?

Web stranice oglasne ploče za zapošljavanje tvrtke Deutsche Bahn mogu sada ili u budućnosti sadržavati poveznice na druga web-mjesta. Nismo i ne možemo biti odgovorni za prakse privatnosti ili sadržaj bilo kojih web-mjesta čiji nismo vlasnici i koje ne kontroliramo. Osim na način opisan u ovoj obavijesti o privatnosti, ne dijelimo nikakve vaše osobne podatke ni s kojim web-mjestima s kojima su povezana web svojstva, iako možemo dijeliti združene podatke koji se ne mogu osobno identificirati s tim i drugim trećim stranama. Provjerite s tim web-mjestima kako biste ustanovili njihove pravilnike za zaštitu privatnosti i svoja prava u okviru njih.

Dodatne informacije

* Tvrtki Deutsche Bahn pripadaju sve podružnice tvrtke Deutsche Bahn AG.
** Radi bolje podobnosti za muškarce i žene koristi se neutralni jezični oblik. Ipak, svi opisi odnose se na oba spola.